Odborné studie

Ortodoncie: Pevnost vazby u Ortodontických zámků s APC™ Flash-Free Adhezivem: Studie in-vitro

Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets with APC™ Flash-Free Adhesive: An In-Vitro Study

Khalid A. Almoammar, Eman Alkofide, Abdullah Alkhathlan, Yazeed Alateeq, Anas Alqahtani, Maan M. AlShaafi
4. 2. 2020
Zobrazit Studii

Implantologie: Časné zatížení implantátů s modifikovaným povrchem v laterálních úsecích dolní čelisti – výsledky 5leté otevřené nekontrolované studie

Výsledky 5leté otevřené nekontrolované studie

Schliephake H., Rodiger M., Phillips K, et al.
10. 1. 2020
Zobrazit Studii

Implantologie: Využití Geistlich Fibro Gide® ke zlepšení protetického lože u pacienta s komplexní proteticko-implantologickou rehabilitací mandibuly

První česká zdokumentovaná kazuistika, ve které je použita novinka podzimu 2018 Geistlich Fibrogide.

Prof. MUDr. René Foltán, PhD.
8. 11. 2019
Zobrazit Studii

Ortodoncie: Demineralizace skloviny v okolí dvou různých adhezivních systémů ortodontických zámků - Studie in vivo

Enamel demineralization around two different orthodontic bracket adhesive systems: An in vivo study

Naif A. Almosa, Abdulmohsen M. Alqasir, Mohammad A. Aldekhayyil, Abdullah Aljelayel, Mohammed A. Aldosari
1. 9. 2019
Zobrazit Studii

Implantologie: Atlantis® fixní suprastruktura pro optimální estetiku, funkci a spokojenost pacienta

Pokud podmínky pro umístění implantátu nejsou ideální a implantáty jsou zavedeny s různým sklonem. Kazuistika.

P-J Halvorsen, S. Thorstensen
25. 6. 2019
Zobrazit Studii