Odborné studie

Jak řešit složité případy pomocí 3M™ Smart-Clip samoligujících zámků – aby vše bylo jednodušší.

V současné době se zvyšuje poptávka ze strany pacientů po co nejkratší době léčby ortodontickými zámky. V dnešní době to díky vyspělým technologiím můžeme zajistit, a to i v obtížných případech. Filozofie samoligujících aparátů nám přináší nástroje k provádění i těch nejobtížnějších terapií a celou léčbu zjednodušuje, jak tomu bylo i ve zde prezentovaném klinickém případě.

David Fleitman, DDS
20. 8. 2021
Zobrazit Studii

Ortodoncie: Maximalizace potenciálu 3M™ MBT™ univerzálního+ aparátu při léčbě transpozice horního špičáku

Jakákoli ortodontická anomálie spojená s retinovanými zuby nebo ektopickou erupcí je považována za závažnou formu malokluze. Ortodontista vyhledává pomoc chirurga, aby retinované zuby chirurgicky odstranil nebo k nim vytvořil přístup. Jestliže zuby eruptují na jiném než obvyklém místě, může to zkomplikovat pohyb okolních zubů během ortodontické terapie. Transpozice se nejčastěji vyskytuje u špičáku a premoláru nebo u špičáku a laterálního řezáku. Obvyklá léčba spočívá v provedení náhrady zubu nebo ortodontickém posunu zubů do správné polohy.

Dr. Dennis Lim
23. 4. 2021
Zobrazit Studii

One-time CONNECT abutment pro jednotlivé implantáty - představení nového konceptu

Kazuistika s použitím MIS connect abutmentů

N. Bichacho
22. 3. 2021
Zobrazit Studii

Ortodoncie: Dokonalost v ortodontické vědě a praxi

Kazuistika: 3M™ Clarity™ Ultra Samoligující Zámky. Úspěšná léčba pomocí 3M™ Clarity™ Ultra samoligujících zámků nasazených technikou Digital Flash-Free Bonding

Dr. Riccardo Riatti
17. 12. 2020
Zobrazit Studii

Implantologie: Sausage technika a získání hloubky vestibula

Rozsáhlá augmentace kosti – regenerace měkkých tkání (Pokračování textu…)

prof. Istvan Urban
8. 12. 2020
Zobrazit Studii

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.