Odborné studie

Ortodoncie: Maximalizace potenciálu 3M™ MBT™ univerzálního+ aparátu při léčbě transpozice horního špičáku

Jakákoli ortodontická anomálie spojená s retinovanými zuby nebo ektopickou erupcí je považována za závažnou formu malokluze. Ortodontista vyhledává pomoc chirurga, aby retinované zuby chirurgicky odstranil nebo k nim vytvořil přístup. Jestliže zuby eruptují na jiném než obvyklém místě, může to zkomplikovat pohyb okolních zubů během ortodontické terapie. Transpozice se nejčastěji vyskytuje u špičáku a premoláru nebo u špičáku a laterálního řezáku. Obvyklá léčba spočívá v provedení náhrady zubu nebo ortodontickém posunu zubů do správné polohy.

Dr. Dennis Lim
23. 4. 2021
Zobrazit Studii

One-time CONNECT abutment pro jednotlivé implantáty - představení nového konceptu

Kazuistika s použitím MIS connect abutmentů

N. Bichacho
22. 3. 2021
Zobrazit Studii

Ortodoncie: Dokonalost v ortodontické vědě a praxi

Kazuistika: 3M™ Clarity™ Ultra Samoligující Zámky. Úspěšná léčba pomocí 3M™ Clarity™ Ultra samoligujících zámků nasazených technikou Digital Flash-Free Bonding

Dr. Riccardo Riatti
17. 12. 2020
Zobrazit Studii

Implantologie: Sausage technika a získání hloubky vestibula

Rozsáhlá augmentace kosti – regenerace měkkých tkání (Pokračování textu…)

prof. Istvan Urban
8. 12. 2020
Zobrazit Studii

ORTODONCIE: Transverzální a vertikální korekce pomocí samoligující mechaniky

Transverzální a vertikální korekce pomocí samoligující mechaniky

Dr. Dirk Kujat Gross-Gerau/Frankfurt, Německo
24. 8. 2020
Zobrazit Studii