AKADEMIE AKADEMIE JPS EXKLUZIVNÍ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY Aktuální informace

Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.


Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
22. 10. 2020, Brno
13:00, Hotel Vista
ZRUŠENO, NÁHRADNÍ TERMÍN 22. 4. 2021 !!! ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida
– zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

5 kreditů ČSK

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
23. 10. 2020, Lovosice
13:00, Hotel Lev
ZRUŠENO, NÁHRADNÍ TERMÍN V JEDNÁNÍ !!! MODERNÍ FOTOKOMPOZITA MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Matricové systémy – přehled a evoluce
• Přehled matricových systémů a jejich využití
• Jak zajistit dobrý bod kontaktu

BULK kompozita
• Rozdělení bulk kompozit
• Požadované a SMART vlastnosti

Moderní kompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Vlastnosti nanohybridních fotokompozit
– Mechanické vlastnosti
– Konzistence
– Lesk
– Estetika

Určeno: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
05. 11. 2020, Praha
13:00, Hotel DUO
ZRUŠENO - NÁHRADNÍ TERMÍN 13. 5. 2021 !!! ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

Popis kurzu

Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů

• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?

• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?

• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?

• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme

• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie

• Závěr

Určeno pro: PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
06. 11. 2020, Česká Lípa
13:00, Villa Hrdlička
ON-LINE ŽIVÝ PŘENOS !!! RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře, konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
06. 11. 2020, Jihlava
12:00, Hotel Gustav Mahler
ON-LINE ŽIVÝ PŘENOS !!! PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové)

• Anomálie dočasný zubů – poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze – anomálie počtu a tvaru dočasných zubů – vývojové poruchy TZT dočasných zubů

• Anomálie měkkých tkání – úpony retní a podjazykové uzdičky – anomálie jazyka – fibromatóza gingivy

• Slizniční léze a cystické útvary v předškolním věku

• Infekční choroby s projevy v dutině ústní (bakteriální, virové, mykotické)

• Úrazy dočasných zubů CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
06. 11. 2020, Ostrava
13:00, Harmony Club Hotel
ZRUŠENO !!! NÁHRADNÍ TERMÍN 22. 1. 2021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře

• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření

• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí

• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
09. 11. 2020, Ostrava
11:30, Harmony Club Hotel
ZRUŠENO ! NÁHRADNÍ TERMÍN 17. 5. 2021 AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

Pokračování úspěšného workshopu.

• Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů pomocí augmentace měkkých tkání.

• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.

• Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

CENA: 6 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
11. 11. 2020, Praha
12:00, Hotel DUO
ON-LINE ŽIVÝ PŘENOS EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PLÁN LÉČBY U PACIENTA S PARODONTITIDOU A PERIIMPLANTITIDOU V DENTÁLNÍ PRAXI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A PLÁN LIEČBY U PACIENTA V DENTÁLNEJ PRAXI • Rozdiely „Informácia“, „Motivácia“ a „Inštruktáž“ • Kedy je informácia, motivácia a inštruktáž nevhodná? • Motivácia, remotivácia, chyby pri motivácii • Základné motivačné pomôcky ošetrujúceho • Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta – správne a chybné liečebné postupy – rozdiel: čistenie zubov a ďasien, liečba zubov a ďasien, prevencia ochorení zubov a ďasien – efektívne poradenstvo: systém, technika a výber pomôcok podľa veku, stavu a spolupráce – rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta – ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú + minimálne invazívnu chirurgickú liečbu 

OBJASNENIE NAJČASTEJŠIE SA ŠÍRIACICH MÝTOV O ORÁLNOM ZDRAVÍ SPRÁVNYM PRÍSTUPOM „Každé tehotenstvo ma pripravilo o jeden zub“ „ Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok vitamínu C“ „ Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“ „ Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika“ „ Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“ „ Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
11. 11. 2020, Praha
13:00, Clarion Congress Hotel
ZÁKLADY CHIRURGICKÉ TECHNIKY A IMPLANTOLOGIE MDDr. MUDr. Petr Chramosta

Popis kurzu

Teoretická část
• hojení rány, typy laloků, management měkkých tkání, základy šití
• plánování zavedení zubního implantátu pomocí šablony, biologické principy
• základy GBR


Praktická část
• základy chirurgické techniky a šití
• zavedení implantátu do prasečí čelisti
• jednoduchá horizontální augmentace

CENA: 2 900 Kč včetně DPH
(1 450 Kč včetně DPH – sleva 50 % pro členy programu Start s JPS,
1 900 Kč včetně DPH – speciální cena pro studenty PZL)
Určeno pro: studenty zubního lékařství a absolventy

Studenti, absolventi
12. 11. 2020, Praha
12:00, Hotel DUO
ON-LINE ŽIVÝ PŘENOS EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PLÁN LÉČBY U PACIENTA S PARODONTITIDOU A PERIIMPLANTITIDOU V DENTÁLNÍ PRAXI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A PLÁN LIEČBY U PACIENTA V DENTÁLNEJ PRAXI • Rozdiely „Informácia“, „Motivácia“ a „Inštruktáž“ • Kedy je informácia, motivácia a inštruktáž nevhodná? • Motivácia, remotivácia, chyby pri motivácii • Základné motivačné pomôcky ošetrujúceho • Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta – správne a chybné liečebné postupy – rozdiel: čistenie zubov a ďasien, liečba zubov a ďasien, prevencia ochorení zubov a ďasien – efektívne poradenstvo: systém, technika a výber pomôcok podľa veku, stavu a spolupráce – rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta – ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú + minimálne invazívnu chirurgickú liečbu 

OBJASNENIE NAJČASTEJŠIE SA ŠÍRIACICH MÝTOV O ORÁLNOM ZDRAVÍ SPRÁVNYM PRÍSTUPOM „Každé tehotenstvo ma pripravilo o jeden zub“ „ Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok vitamínu C“ „ Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“ „ Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika“ „ Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“ „ Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
13. 11. 2020, Praha
12:00, Hotel DUO
ON-LINE ŽIVÝ PŘENOS PARODONTOLOGIE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

Zásady protetického ošetrenia u pacienta s poškodeným parodontom • výber hlavných pilierov s nižším biologickým faktorom vo fixnej protetike • provizórne a definitívne dlahovanie zubov s poškodeným parodontom • indikácia fixnej a snímacej protetiky pri poškodenom parodonte • Č-O liečba u pacienta s parodontitídou • stanovenie prognózy pri protetickom ošetrení • kalkulácia finančných nárokov na protetické ošetrenie • kazuistiky rôznych postupov ošetrenia

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 11. 2020, Zlín
13:00, Hotel Baltaci Atrium
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

• Indikace a materiály

• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu

• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Ústí nad Labem
13:00, Clarion CongressHotel
ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

• Indikace a materiály

• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu

• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 2 490 Kč včetně DPH (2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 20. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Pardubice
13:00, Hotel Euro
BEZ STRESU, BEZPEČNĚ A RYCHLE – RENOVACE ZUBŮ V POSTRANNÍM ÚSEKU MUDr. Piotr Chrzanowski

Popis kurzu

• Diagnostika defektu II tř. – BITEWINGS, detekce izolace kazu • Výběr správného výplňového materiálu a bondu – adhezivní preparace • Aplikační techniky – technika kompozitního modelování – anatomie a topografie žvýkací plochy zubu 16 – rekonstrukce a distribuce kontaktních míst – správná rekonstrukce bodu kontaktu • Leštění – minimálním zpracováním s maximálním efektem • Klinické případy okem experta

• Praktické cvičení na modelech

CENA: 2 490 Kč včetně DPH (2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 20. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Olomouc
13:00, Hotel Hesperia

Popis kurzu

• doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – Komplikace dentoalveolárních výkonů 

• doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. – Kolemčelistní záněty ve stomatologii 

• MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. – Koagulační stavy 

• MUDr. Petr Heinz, Ph.D. – Diagnostika a terapie onemocnění čelistního kloubu 

Témata odborných sdělení vychází z praktických zkušeností klinického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Přináší nejen poznatky o diagnostických a terapeutických postupech, ale i zpětnou vazbu o dalším osudu pacienta, který je odeslán praktickým zubním lékařem. Poslední dobou narůstá četnost závažných komplikací kolemčelistních zánětů, které můžou být pro nemocného velmi rizikové a život ohrožující. Proto je velmi důležité nepodcenit situaci a co nejdříve zahájit ošetření a zajistit péči o celkový stav. Přibývá i pacientů s potížemi v oblasti čelistních kloubů. Zde je dobré znát jednoduchý algoritmus klinického a zobrazovacího vyšetření, který napomůže přesněji určit diagnózu a následnou terapii. V současné době jsou různé možnosti chirurgické terapie dysfunkcí čelistního kloubu, od miniinvazivních technik, proveditelných ambulantně, po otevřené operace vyžadující zázemí lůžkového oddělení. Setkáváme se s novými antikoagulancii a každý praktický zubní lékař jistě ocení nové informace k ošetření pacientů s poruchou hemokoagulace. Každý chirurgický výkon je zatížen rizikem možných komplikací. Míru rizika lze snížit jejich znalostí a zkušeností s následným řešením problému. Nejdůležitější je však komunikace s pacientem.

CENA: 3 790 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
27. 11. 2020, Ostrava
12:00, Harmony Club Hotel
PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

• Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové) • Anomálie dočasný zubů – poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze – anomálie počtu a tvaru dočasných zubů – vývojové poruchy TZT dočasných zubů • Anomálie měkkých tkání – úpony retní a podjazykové uzdičky – anomálie jazyka – fibromatóza gingivy • Slizniční léze a cystické útvary v předškolním věku • Infekční choroby s projevy v dutině ústní (bakteriální, virové, mykotické) • Úrazy dočasných zubů

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
03. 12. 2020, České Budějovice
12:00, Hotel Vita
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ A NOVÉ TRENDY V ENDODONCII MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška • Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření • Izolace a příprava zubu, význam kofferdamu, preendo dostavba • Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath • Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy • Výplachový protokol • Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, nosičová technika • Postendodoncie, význam a možnosti • Minimálně invazivní endodoncie

 Praktická část • Opracování a zaplnění kořenového kanálku

• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 3. 11. 2020)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů ProTaper Next od firmy Dentsply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
04. 12. 2020, Praha
13:00, Hotel DUO
PRACOVNÍ POSTUPY PŘI FIXACI MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí • koncept „no post, no crown dentistry“ (žádný čep, žádná korunka) • kofferdam a jeho snadné použití • DryShield systém • preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů • adhezivní příprava, IDS • přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu • duální a vlákny zesílené dostavbové materiály • postendodontické dostavby, relokace okraje-DME • management měkkých tkání • otiskovací protokol • provizoria • laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay

Praktická ukázka: • postup fixace kompozitních rekonstrukcí

CENA: 3 090 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)  

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 12. 2020, Praha
12:30, Hotel Chvalská Tvrz
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÝ SEMINÁŘ, původně 6. dubna 2020 • Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů pomocí augmentace měkkých tkání. • Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci. • Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.  

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
08. 01. 2021, Praha
10:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů
• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet
• nemikrobiální poškození skloviny
• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta pacienta s parodontitídou


PRAKTICKÁ ČÁST
Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
• nácvik na fantomech


CENA: 3 850 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
12. 01. 2021, Praha
14:00, Hotel DUO
ERGONOMIE - EFEKTIVITA - MANAGEMENT MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.; MUDr. Jiří Hodek

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. Josef Kunkela, Ph.D., MUDr. Jiří Hodek

MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.
• Prostorové uspořádání stomatologické praxe
• Otevřený a uzavřený systém
• Mikro a makro ergonomie
• Barevné kódování stomatologických výkonů
• Delegování činností ve stomatologickém týmu
• Logistické uzly ve stomatologické praxi
• Modelové příklady efektivity
• Definice pacientů
• Marketing a neuromarketing
• Myšlení pomalé a rychlé
• Rozhodovací procesy

MUDr. Jiří Hodek
• Na čem stojí prodejní úspěch
• Hodnota produktu a cena pro zákazníka
• Psychologie prodeje a síla vztahu
se zákazníkem
• Každý zákazník je jiný a platí na něj
jiné argumenty
• Na co slyší různé typy zákazníků

Cena: 4 800 Kč včetně DPH
(Sleva 50 % pro členy programu Start s JPS = 2400 Kč včetně DPH)

všichni ZL
21. 01. 2021, Jihlava
12:00, Hotel Gustav Mahler
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu


• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové technik
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 21. 12. 2020)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
22. 01. 2021, Praha
12:00, Hotel DUO
NÁVRH KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ PARODONTU, PERIIMPLANTAČNÍ OBLASTI A SLIZNIC SE ZAMĚŘENÍM NA PLÁN LÉČBY V PRAXI PZL Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• rozdelenie ochorení parodontu a slizníc na mikrobiálne a nemikrobiálne
• vyšetrenie rizikových faktorov mikrobiálnych ochorení parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc
• vyšetrenie rizikových faktorov nemikrobiálnych ochorení parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc
• motivácia, inštruktáž podľa vyvolávajúcej príčiny a rizikových faktorov
• mechanická a chemická liečba podľa stavu parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc
• hodnotenie stavu tkanív v revalvácii a recall systéme
• úloha klasifikácie pri tvorbe efektívneho plánu liečby


Ciele prezentácie
• informovať, že plak nie je jediný faktor, ktorý poškodzuje parodont, periimplantačnú oblasť a sliznice
• zjednodušiť a skvalitniť vyšetrenie a zvýšiť efektivitu liečby orálnych slizníc
• zlepšiť kvalitu vyšetrenia poznaním ďalších rizikových faktorov, ktoré poškodzujú tkanivá
• oceniť efektivitu liečebného plánu na základe využitia novej klasifikácie


CENA: 4 190 Kč včetně DPH
(3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 22. 12. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
22. 01. 2021, Ostrava
13:00, Harmony Club Hotel
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta,
proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře
• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně
diagnostickou rozvahu

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
29. 01. 2021, Hradec Králové
13:00, Hotel Tereziánský dvůr
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní
• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření,
spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky
• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií


CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
11. 02. 2021, Liberec
12:00, Grandhotel Zlatý Lev
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)


Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
19. 02. 2021, Praha
10:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů
• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet
• nemikrobiální poškození skloviny
• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta pacienta s parodontitídou


PRAKTICKÁ ČÁST
Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
• nácvik na fantomech


CENA: 3 850 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
19. 02. 2021, Jihlava
13:00, Hotel Gustav Mahler
ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II – DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Popis kurzu

• diferenciální diagnostika bílé plochy
– lichen planus, leukoplakie, orální kandidóza, bílý spongiózní névus
• diferenciální diagnostika puchýře, eroze, vředu
– změny traumatické, infekční, autoimunitní
• diferenciální diagnostika pigmentových změn
– pigmentace ústní sliznice zevní a vnitřní


CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)


Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
12. 03. 2021, Praha 9
13:00, Hotel DUO
VTEŘINOVÁ POLYMERACE A FOTOKOMPOZITA V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Fotopolymerace
• Rozdělení polymeračních lamp
• Vteřinová polymerace
• „Homeopatická polymerace“
Matricové systémy – přehled a evoluce
• Kdy a který matricový systém
• Jak zhotovit dobrý bod kontaktu
• Jak zhotovit mechanicky odolnou výplň
BULK kompozita
• Rozdělení
• Požadované vlastnosti
• Moderní SMART materiály
Moderní fotokompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Rizika a výhody nanohybridních kompozit
• Modelace okluze – klasicky a moderní alternativy

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
18. 03. 2021, Ostrava
12:00, Harmony Club Hotel
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ A NOVÉ TRENDY V ENDODONCII MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření
• Izolace a příprava zubu, význam kofferdamu, preendo dostavba
• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath
• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy
• Výplachový protokol
• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace,
nosičová technika
• Postendodoncie, význam a možnosti
• Minimálně invazivní endodoncie

Praktická část
• Opracování a zaplnění kořenového kanálku
• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů ProTaper Next od firmy Dentsply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
19. 03. 2021, Pardubice
12:00, Hotel EURO
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ
RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH
STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
24. 03. 2021, Brno
12:00, Hotel Vista
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
25. 03. 2021, Olomouc
12:00, Hotel Hesperia
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
26. 03. 2021, České Budějovice
13:00, Hotel Vita
JEDNODUCHÁ ESTETICKÁ STOMATOLOGIE – RADOST Z MODELOVÁNÍ MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

• moderní miniinvazivní přístup
• kofferdam – tipy a triky
• adhesivní příprava
• matricové systémy
• výběr barvy výplní
• indikace moderních kompozitních materiálů
• flow a bulk-fill materiály
• indikace skloionomerních materiálů
• stratifikace a modelace distálních a frontálních výplní
• povrchová mikrostruktura a leštění
• postendodontické dostavby
• důvody selhávání výplní a jak jim předejít

• LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

CENA: 3 090 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Pro studenty

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
11. 11. 2020, Praha
13:00, Clarion Congress Hotel
ZÁKLADY CHIRURGICKÉ TECHNIKY A IMPLANTOLOGIE MDDr. MUDr. Petr Chramosta

Popis kurzu

Teoretická část
• hojení rány, typy laloků, management měkkých tkání, základy šití
• plánování zavedení zubního implantátu pomocí šablony, biologické principy
• základy GBR


Praktická část
• základy chirurgické techniky a šití
• zavedení implantátu do prasečí čelisti
• jednoduchá horizontální augmentace

CENA: 2 900 Kč včetně DPH
(1 450 Kč včetně DPH – sleva 50 % pro členy programu Start s JPS,
1 900 Kč včetně DPH – speciální cena pro studenty PZL)
Určeno pro: studenty zubního lékařství a absolventy

Studenti, absolventi

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz