Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
05. 06. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře
• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH (2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 5. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
12. 06. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
12. 06. 2020, Břasy
10:00-22:00, Darovanský Dvůr
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 12. 6. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 13. 6. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
6 990 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
800 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
5 590 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
5 990 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK)

 

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno
13. 06. 2020, Břasy
09:00-14:00, Darovanský Dvůr
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 12. 6. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 13. 6. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
6 990 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
800 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
5 590 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
5 990 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL  (10 kreditů ČSK)

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno
01. 07. 2020, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková)

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
02. 07. 2020, Jihlava
12:00_18:00, Hotel Gustav Mahler
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková)

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
02. 07. 2020, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Congress Centre
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 2. 6. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
17. 07. 2020, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Congress Center
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 790 Kč včetně DPH (2 232 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 6. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
11. 09. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista

Popis kurzu

Témata odborných sdělení vychází z praktických zkušeností klinického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie.  Přináší nejen poznatky o diagnostických a terapeutických postupech, ale i zpětnou vazbu o dalším osudu pacienta, který je odeslán praktickým zubním lékařem.

Poslední dobou narůstá četnost závažných komplikací kolemčelistních zánětů, které můžou být pro nemocného velmi rizikové a život ohrožující. Proto je velmi důležité nepodcenit situaci a co nejdříve zahájit ošetření a zajistit péči o celkový stav.

Přibývá i pacientů s potížemi v oblasti čelistních kloubů. Zde je dobré znát jednoduchý algoritmus klinického a zobrazovacího vyšetření, který napomůže přesněji určit diagnózu a následnou terapii.

V současné době jsou různé možnosti chirurgické terapie dysfunkcí čelistního kloubu, od miniinvazivních technik, proveditelných ambulantně, po otevřené operace vyžadující zázemí lůžkového oddělení.

Setkáváme se s novými antikoagulancii a každý praktický zubní lékař jistě ocení nové informace k ošetření pacientů s poruchou hemokoagulace.

Každý chirurgický výkon je zatížen rizikem možných komplikací. Míru rizika lze snížit jejich znalostí a zkušeností s následným řešením problému. Nejdůležitější je však komunikace s pacientem.

Přednášející:

 • doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – Komplikace dentoalveolárních výkonů
 • doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. – Kolemčelistní záněty ve stomatologii
 • MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. – Koagulační stavy
 • MUDr. Petr Heinz, Ph.D. – Diagnostika a terapie onemocnění čelistního kloubu

CENA: 3 790 Kč včetně DPH (studenti 2 900 Kč včetně DPH)

Určeno pro: PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)
11. 09. 2020, Valeč
10:00-22:00, Zámek Valeč
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 11. 9. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 12. 9. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
7 890 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
450 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
6 890 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
6 240 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL  (10 kreditů ČSK)

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno
12. 09. 2020, Valeč
09:00-14:00, Zámek Valeč
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 11. 9. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 12. 9. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
7 890 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
450 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
6 890 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
6 240 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL  (10 kreditů ČSK)

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno
17. 09. 2020, Olomouc
12:00-18:00, hotel Hesperia
Základy práce s kofferdamem MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 17. 8. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
18. 09. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl, alternativy fluoridů
• eroze zubní skloviny – principy erozí interních
x externích, jak erozi předcházet
• nemikrobiální poškození skloviny
• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitidou

PRAKTICKÁ ČÁST
Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
• nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
18. 09. 2020, Jihlava
13:00-18:30, EA Business Hotel Jihlava
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce, která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
19. 09. 2020, Olomouc
10:00-16:00, Hotel Hesperia
PRAKTICKÝ KURZ NA SINUS LIFT – TRÉNINK NA PRASEČÍCH ČELISTECH Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

Popis kurzu

 • Teoretický úvod
 • Workshop na prasečích čelistech
 • Augmentační techniky
 • ProtetikaKaždý účastník obdrží ZDARMA exklusivně od JPS augmentační materiál Geistlich Bio-Oss
  S 0,25 g v hodnotě 2 402 KčCENA: 6 990 Kč včetně DPH
  Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
02. 10. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl, alternativy fluoridů
• eroze zubní skloviny – principy erozí interních
x externích, jak erozi předcházet
• nemikrobiální poškození skloviny
• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitidou

PRAKTICKÁ ČÁST
Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
• nácvik na fantomech

CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
09. 10. 2020, Plzeň
12:00-18:00, hotel Primavera
Parodontologie v každodenní praxi zubního lékaře MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.

Popis kurzu

• Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)
• Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu
• Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie
• Chirurgie parodontu
• Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
• Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)
• Parodontopatie a systémová onemocnění
• Onemocnění ústní sliznice

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 9. 9. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
09. 10. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel VISTA
ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II – DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MUDr. Hana Poskerová

Popis kurzu

• diferenciální diagnostika bílé plochy
– lichen planus, leukoplakie, orální kandidóza, bílý spongiózní névus
• diferenciální diagnostika puchýře, eroze, vředu
– změny traumatické, infekční, autoimunitní
• diferenciální diagnostika pigmentových změn
– pigmentace ústní sliznice zevní a vnitřní
CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 9. 9. 2020)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
09. 10. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
NOVÉ GENERACE VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Náhrada za amalgám
• výběr, použití a aplikace skloionomeru
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
• pečetění fisur a další techniky jako tepelná polymerace

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení výplní – everX Flow
• indikační rozsah materiálů Essentia HiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Objevte injekční techniku
• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
• jak vybrat optimální fixační cement
• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat
• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací

Praktická ukázka

CENA: 2 490 Kč včetně DPH | 5 kreditů ČSK
(2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 9. 9. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK))

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 10. 2020, Praha
12:30-18:00, Hotel DUO

Popis kurzu

Anotace kurzu
• Podle posledních studií postihne zánětlivá komplikace tkání okolo implantátů
do 9 let cca 15 % z nich. Stále však trvá nejistota, jak v nomenklatuře a diagnostice
tohoto onemocnění, tak i jeho terapii.

• I když je etiologie tohoto onemocnění jasná – je jím zubní plak. Patofysiologický
mechanismus jejího rychlého rozvoje v porovnání s plakem podmíněnými
parodontopatiemi stále není plně vysvětlen.

• V semináři probereme nové pohledy na patofysiologii nemoci a jejich dopad na
moderní formy terapie. Mimo všech chirurgických léčebných metod, včetně velmi
slibných, ale zatím experimentálních, probereme také vědecky prokázané preventivní
metody. Velká část kurzu se také bude zabývat managementem měkkých tkání okolo
implantátu z pohledu prevence vzniku periimplantitidy. Kurz bude veden velmi
prakticky včetně doporučení pro běžnou praxi.

CENA: 4 450 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
14. 10. 2020, Ústí nad Labem
12:00-18:00, Clarion Congress Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková)

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
15. 10. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel Chvalská Tvrz
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková)

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
16. 10. 2020, Olomouc
12:00-18:00, Hotel Hesperia
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 16. 9. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
22. 10. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vita
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida
– zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 392 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 22. 9. 2020)

Určeno pro: PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)
23. 10. 2020, Lovosice
13:00-18:30, Hotel Lev
MODERNÍ FOTOKOMPOZITA MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Matricové systémy – přehled a evoluce
• Přehled matricových systémů a jejich využití
• Jak zajistit dobrý bod kontaktu
BULK kompozita
• Rozdělení bulk kompozit
• Požadované a SMART vlastnosti
Moderní kompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Vlastnosti nanohybridních fotokompozit
– Mechanické vlastnosti
– Konzistence
– Lesk
– Estetika

CENA: 2 490 Kč včetně DPH (2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 23. 9. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
05. 11. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel DUO
NÁHRADNÍ TERMÍN !!! ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida
– zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 392 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 22. 9. 2020)

Určeno pro: PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)
06. 11. 2020, Česká Lípa
13:00-18:30, Villa Hrdlička
RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování
v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární
péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře,
konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských
oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační
léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační stomatologické
přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů.
Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
06. 11. 2020, Jihlava
12:00-18:00, Hotel Gustav Mahler
PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

• Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové)
• Anomálie dočasný zubů
– poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze
– anomálie počtu a tvaru dočasných zubů
– vývojové poruchy TZT dočasných zubů
• Anomálie měkkých tkání
– úpony retní a podjazykové uzdičky
– anomálie jazyka
– fibromatóza gingivy
• Slizniční léze a cystické útvary v předškolním věku
• Infekční choroby s projevy v dutině ústní (bakteriální, virové, mykotické)
• Úrazy dočasných zubů

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
06. 11. 2020, Ostrava
13:00-18:30, Harmony Club Hotel
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře

• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření

• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí

• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 11. 2020, Praha
08:30-17:00, Hotel Chvalská Tvrz
Retence řezáků - Adheze a cementace v ortodoncii - Digitální nepřímé lepení MUDr. Ivana Dubovská, Ph. D., MDDr. Barbora Vágnerová, MUDr. Jana Oulická

Popis kurzu

MUDr. Ivana Dubovská, Ph. D.

Horní stálé střední řezáky mají důležitou roli ve funkční okluzi a estetice úsměvu. Frekvence retence středních řezáků je 0,1–0,5 %. Jejími nejčastějšími příčinami jsou překážka v erupční dráze (přespočetný zub nebo odontom), úraz nebo odchýlená erupční dráha.
Horní střední řezák fyziologicky prořezává mezi šestým a osmým rokem. Zárodek je umístěn palatinálně od kořenů dočasných řezáků a má labiální sklon. Společně s růstem maxilly se zárodek posouvá labiálně a resorbuje kořeny dočasných řezáků. Aktivní erupce začíná po vytvoření 1 kořene. Po vytvoření 3 délky kořene eruptují do dutiny ústní. Po prořezání do dutiny ústní je korunka řezáku skláněna orálně tlakem horního a později i dolního rtu, jeho finální pozice je dosažena tlakem rtů a jazyka. To přirozeně vede k mírnějšímu labiálnímu sklonu plně prořezaného stálého řezáku v porovnání s řezákem prořezávajícím.
Podezření na retenci horního středního řezáku bychom měli mít v případě, že tento neprořeže do 3 měsíců od prořezání druhostranného středního řezáku nebo v případě nestandartního pořadí prořezávání (laterální řezák před středním řezákem). Na retenci řezáku může upozornit i atypické vyklenutí alveolárního výběžku, nebo naopak jeho hypoplazie, případně perzistence dočasného středního řezáku i po období výměny. Diagnostickou Rtg metodou první volby je periapikální snímek, který často odhalí i příčinu retence – nejčastěji se jedná o přespočetný zub, který na periapikálním rentgenogramu bývá dobře patrný. CBCT je indikováno pouze pro diagnostiku dilacerovaných zubů nebo komplikací retence (resorpce, ankylóza).
Léčba retence horních středních řezáků zahrnuje odstranění příčiny retence a vytvoření dostatečného místa pro prořezání. V závislosti na vertikální vzdálenosti retinovaného horního středního řezáku od okluzní roviny, jeho sklonu k vertikální referenční linii a okluzní rovině, pacientově věku, typu přespočetného zubu a morfologii řezáku můžeme buď očekávat spontánní erupci nebo musíme zahájit aktivní tah. Tyto faktory rovněž ovlivňují typ chirurgické intervence (zavřená erupce nebo apikálně posunutý lalok) a trvání a úspěšnost léčby. Určení přesné pozice retinovaného horního středního řezáku je důležité pro chirurgický výkon a určení směru aktivního tahu.
Léčba retence středního stálého řezáku vyžaduje časné stanovení diagnózy a pečlivé plánování všech jednotlivých kroků. Jen tak dosáhneme estetického a dlouhodobě stabilního výsledku celé terapie.

MDDr. Barbora Vágnerová

Znalost adhezivních postupů a jejich správné provedení velmi redukuje míru stresu pro ošetřujícího ortodontisty při nasazení klasických fixních aparátů, attachmentů pro léčbu alignery nebo lepení retainerů ať už na přirozené zuby nebo povrch kompozitních dostaveb nebo protetických prací. Možných materiálů, substrátů a adhezivních technik je relativně velké množství, jejich nomenklatura není ustálená a tím vzniká situace relativně nepřehledná pro praktické zubní lékaře i ortodontisty. Vlivem chyb v pracovních postupech může vznikat množství komplikací, které přináší dyskomfort pacientovi a vynucují si další návštěvy pacienta v ordinaci. Cílem přednášky je přehledně rozdělit jednotlivé substráty a situace vyžadující kvalitní adhezi v ortodoncii a přiřadit jim vhodné adhezivní techniky. Věnovat se budeme i technice APC Flash Free a správné polymeraci.

MUDr. Jana Oulická

Cílem přednášky je představení digitálně navigovaného nepřímého lepení zámků. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými postupy, jejich výhody i nevýhody. V každé praxi je možné aplikovat jiný postup a ten si upravit na míru. Na základě vlastních zkušeností doporučím, jak s využitím nepřímého lepení ušetřit čas lékaře a dosáhnout dokonalejších ortodontických výsledků.

CENA: 3 200 Kč s DPH/123 EUR zvýhodněná při registraci do 31. 9. 2020,

studenti a postgraduanti za cenu 2 000 Kč/77 EUR, plná cena 4 000 Kč/154 EUR.

Určeno pro: Ortodontisty (5 kreditů ČSK)

 

Ortodontisty (5 kreditů ČSK)
09. 11. 2020, Ostrava
11:30-17:00, Harmony Club Hotel
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

• Pokračování úspěšného workshopu.
• Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů pomocí augmentace měkkých tkání.
• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
• Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

CENA: 6 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
11. 11. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PLÁN LÉČBY U PACIENTA S PARODONTITIDOU A PERIIMPLANTITIDOU V DENTÁLNÍ PRAXI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A PLÁN LIEČBY U PACIENTA V DENTÁLNEJ PRAXI
• Rozdiely „Informácia“, „Motivácia“ a „Inštruktáž“
• Kedy je informácia, motivácia a inštruktáž nevhodná?
• Motivácia, remotivácia, chyby pri motivácii
• Základné motivačné pomôcky ošetrujúceho
• Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta
– správne a chybné liečebné postupy
– rozdiel: čistenie zubov a ďasien, liečba zubov a ďasien, prevencia ochorení zubov a ďasien
– efektívne poradenstvo: systém, technika a výber pomôcok podľa veku, stavu a spolupráce
– rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta
– ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú
+ minimálne invazívnu chirurgickú liečbu

OBJASNENIE NAJČASTEJŠIE SA ŠÍRIACICH MÝTOV O ORÁLNOM ZDRAVÍ SPRÁVNYM PRÍSTUPOM
„Každé tehotenstvo ma pripravilo o jeden zub“
„ Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok vitamínu C“
„ Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“
„ Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika“
„ Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“
„ Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
12. 11. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PLÁN LÉČBY U PACIENTA S PARODONTITIDOU A PERIIMPLANTITIDOU V DENTÁLNÍ PRAXI Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A PLÁN LIEČBY U PACIENTA V DENTÁLNEJ PRAXI
• Rozdiely „Informácia“, „Motivácia“ a „Inštruktáž“
• Kedy je informácia, motivácia a inštruktáž nevhodná?
• Motivácia, remotivácia, chyby pri motivácii
• Základné motivačné pomôcky ošetrujúceho
• Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta
– správne a chybné liečebné postupy
– rozdiel: čistenie zubov a ďasien, liečba zubov a ďasien, prevencia ochorení zubov a ďasien
– efektívne poradenstvo: systém, technika a výber pomôcok podľa veku, stavu a spolupráce
– rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta
– ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú
+ minimálne invazívnu chirurgickú liečbu

OBJASNENIE NAJČASTEJŠIE SA ŠÍRIACICH MÝTOV O ORÁLNOM ZDRAVÍ SPRÁVNYM PRÍSTUPOM
„Každé tehotenstvo ma pripravilo o jeden zub“
„ Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok vitamínu C“
„ Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“
„ Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika“
„ Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“
„ Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
13. 11. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
PARODONTOLOGIE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

Zásady protetického ošetrenia u pacienta s poškodeným parodontom

• výber hlavných pilierov s nižším biologickým faktorom vo fixnej protetike
• provizórne a definitívne dlahovanie zubov s poškodeným parodontom
• indikácia fixnej a snímacej protetiky pri poškodenom parodonte
• Č-O liečba u pacienta s parodontitídou
• stanovenie prognózy pri protetickom ošetrení
• kalkulácia finančných nárokov na protetické ošetrenie
• kazuistiky rôznych postupov ošetrenia

CENA: 4 190 Kč včetně DPH za jednodenní seminář (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 11. 2020, Plzeň
13:00-18:30, Hotel Primavera
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO ? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce,
postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými
slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální
životnost, estetiku ani funkci, nebude-li správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 2 490 Kč včetně DPH (2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 13. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Ústí nad Labem
13:00-18:30, Clarion CongressHotel
ADHEZIVNÍ MŮSTKY MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 2 490 Kč včetně DPH
(2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 20. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Pardubice
13:00-18:30, Hotel Euro
BEZ STRESU, BEZPEČNĚ A RYCHLE – RENOVACE ZUBŮ V POSTRANNÍM ÚSEKU MUDr. Piotr Chrzanowski

Popis kurzu

• Diagnostika defektu II tř. – BITEWINGS, detekce izolace kazu
• Výběr správného výplňového materiálu a bondu – adhezivní preparace
• Aplikační techniky
– technika kompozitního modelování
– anatomie a topografie žvýkací plochy zubu 16
– rekonstrukce a distribuce kontaktních míst
– správná rekonstrukce bodu kontaktu
• Leštění – minimálním zpracováním s maximálním efektem
• Klinické případy okem experta
• Praktické cvičení na modelech

CENA: 2 490 Kč včetně DPH (2 241 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 20. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
20. 11. 2020, Olomouc
13:00-18:30, Hotel Hesperia

Popis kurzu

• doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – Komplikace dentoalveolárních výkonů

• doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. – Kolemčelistní záněty ve stomatologii

• MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. – Koagulační stavy

• MUDr. Petr Heinz, Ph.D. – Diagnostika a terapie onemocnění čelistního kloubu

Témata odborných sdělení vychází z praktických zkušeností klinického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Přináší nejen poznatky o diagnostických a terapeutických postupech, ale i zpětnou vazbu o dalším osudu pacienta, který je odeslán praktickým zubním lékařem.

Poslední dobou narůstá četnost závažných komplikací kolemčelistních zánětů, které můžou být pro nemocného velmi rizikové a život ohrožující. Proto je velmi důležité nepodcenit situaci a co nejdříve zahájit ošetření a zajistit péči o celkový stav.

Přibývá i pacientů s potížemi v oblasti čelistních kloubů. Zde je dobré znát jednoduchý algoritmus klinického a zobrazovacího vyšetření, který napomůže přesněji určit diagnózu a následnou terapii.

V současné době jsou různé možnosti chirurgické terapie dysfunkcí čelistního kloubu, od miniinvazivních technik, proveditelných ambulantně, po otevřené operace vyžadující zázemí
lůžkového oddělení.
Setkáváme se s novými antikoagulancii a každý praktický zubní lékař jistě ocení nové informace k ošetření pacientů s poruchou hemokoagulace.
Každý chirurgický výkon je zatížen rizikem možných komplikací.
Míru rizika lze snížit jejich znalostí a zkušeností s následným řešením problému. Nejdůležitější je však komunikace s pacientem.

CENA: 3 790 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
27. 11. 2020, Ostrava
12:00-18:00, Harmony Club Hotel
PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

• Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové)
• Anomálie dočasný zubů
– poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze
– anomálie počtu a tvaru dočasných zubů
– vývojové poruchy TZT dočasných zubů
• Anomálie měkkých tkání
– úpony retní a podjazykové uzdičky
– anomálie jazyka
– fibromatóza gingivy
• Slizniční léze a cystické útvary v předškolním věku
• Infekční choroby s projevy v dutině ústní (bakteriální, virové, mykotické)
• Úrazy dočasných zubů

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 10. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
03. 12. 2020, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ A NOVÉ TRENDY V ENDODONCII MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření
• Izolace a příprava zubu, význam kofferdamu, preendo dostavba
• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath
• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy
• Výplachový protokol
• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, nosičová technika
• Postendodoncie, význam a možnosti
• Minimálně invazivní endodoncie

Praktická část
• Opracování a zaplnění kořenového kanálku
• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 3. 11. 2020)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů ProTaper Next od firmy Dentsply Sirona
v hodnotě 2 000 Kč.

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
04. 12. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel DUO
PRACOVNÍ POSTUPY PŘI FIXACI MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí
• koncept „no post, no crown dentistry“ (žádný čep, žádná korunka)
• kofferdam a jeho snadné použití
• DryShield systém
• preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů
• adhezivní příprava, IDS
• přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu
• duální a vlákny zesílené dostavbové materiály
• postendodontické dostavby, relokace okraje-DME
• management měkkých tkání
• otiskovací protokol
• provizoria
• laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay

Praktická ukázka:
• postup fixace kompozitních rekonstrukcí

CENA: 3 090 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

 

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 12. 2020, Praha
12:30-18:00, Hotel Chvalská Tvrz
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÝ SEMINÁŘ, původně 6. dubna 2020

• Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů
pomocí augmentace měkkých tkání.

• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu
měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu
až po finální rekonstrukci.

• Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy
počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem
propracované operační postupy.

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

 

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno

Pro studenty

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
27. 05. 2020, Praha
9:00-14:00, U Nemocnice 2
IMPLANTOLOGY BASIC COURSE FOR STUDENTS OFDENTISTRY Workshop pro studenty

Popis kurzu

Dates:

We 27.5.2020
Th 28.5.2020

SYLABUS

 • Theoretical introduction with MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.
 • Insertion of the OsseoSpeed EV implant into a „live tissue“
 • Augmentation of Geistlich Biomaterials

Language: English
Price: 200 CZK, VAT included

 

Studenti ZL

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz