552

Firemní hodnoty

Naše mise
Pomáháme našim zákazníkům být nejlepšími v oboru a lidem zlepšit jejich zdraví.

Jsme česká firma s rodinnou a přátelskou atmosférou. Držíme spolu v dobrých i zlých časech.
Naše hodnoty odrážejí to, co je pro nás důležité. Tvoří závazný rámec chování pro všechny naše zaměstnance a spolupracovníky. Určují směr našeho každodenního jednání se zákazníky, obchodními partnery a v neposlední řadě i v rámci firemní týmové spolupráce.

Zákazník je vždy na prvním místě
Vše, co děláme, je založeno na vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky. Chceme s nimi dlouhodobě udržovat dobré vztahy, nabízet jim efektivní a komplexní řešení založená na inovativních technologiích, kvalitě, spolehlivosti a profesionálním přístupu.

Jsme odborníci
Víme, že úspěch společnosti je vždy úspěchem zaměstnanců. Proto má u nás podpora osobního rozvoje a profesního vzdělávání velmi důležité místo. Týmu poskytujeme rozvoj a vzdělávání, které je přizpůsobeno individuálním potřebám a předpokladům. Neustále na sobě pracujeme, snažíme se nabízet více než standard. Učíme se od sebe navzájem a také od svých zákazníků.

Pomáháme si
Pokora a skromnost je důležitá. Poskytujeme si vzájemně podporu a pomoc, neboť víme, že společně dokážeme mnohem více. Respektujeme názory ostatních a nebojíme se vyjádřit náš vlastní názor. Každý z nás je stejně důležitý a zaslouží si zacházení s respektem.

Máme osobní a společenskou odpovědnost
Dotahujeme věci do konce a stojíme si za výsledky své práce. Aktivně se vyhýbáme střetu zájmů a čemukoliv, co je v rozporu s dobrými mravy a zájmy společnosti. Firma jako celek a každý jednotlivec u nás dodržuje zásady společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické i environmentální.

Práce nás baví
Celý náš tým pracuje s velkým nasazením, elánem a kreativitou, což vede k úspěchu naší společnosti. Poskytujeme členům týmu odpovídající ohodnocení podle výsledků jejich práce. Svou práci děláme s nadšením, láskou a vtipem.

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.