AUGMENTAČNÍ MATERIÁLY OSSIX

Zavedená kvalita, smysluplná inovace. Regenerativní produkty pro GBR a GTR
Řada produktů OSSIX® je navržena pro klinickou flexibilitu, snadné použití a řešení běžných regeneračních problémů. Tyto produkty využívají technologii GLYMATRIX a umožňují lékařům již skoro 20 let předvídatelné dlouhodobé výsledky pro stovky tisíc pacientů.

Portfolio OSSIX® zahrnuje legendární osifikující kolagenovou membránu OSSIX Plus, osifikující mineralizovaný kolagenový blok OSSIX Bone a osifikující OSSIX Volumax, objemovou kolagenovou matrix.

OSSIX Plus

Ossix Plus je osifikující resorbovatelná kolagenová membrána, která je na trhu přes 10 let a byla využita v mnoha tisících případů.

Balení:
15×25 mm
25×30 mm
30×40 mm

Složení:
Kolagen se extrahuje z porcinních šlach, membrána vytvořena pomocí technologie GLYMATRIX, která využívá přírodního cross-linkingu

Resorpce, čas:
Resorbovatelná, udržuje bariérovou funkci 4-6 měsíců
Při otevřeném hojení je rezistentní vůči degradaci po dobu 3-5 týdnů

Indikace:
– augmentace alveolárního hřebene pro pozdější zavedení implantátu
– augmentace alveolárního hřebene a současně zavedení implantátu
– augmentace alveolárního hřebene okolo implantátu po odložené implantaci do extrakční rány
– augmentace alveolárního hřebene okolo implantátu při imediátní implantaci do extrakční rány
– zachování alveolárního hřebene po extrakci zubu/zubů
– překrytí okénka při sinus liftu
– při ztrátě veritkální kosti kvůli infekci v místě zavedení implantátu, lze použít pouze v místech s dostatečnou čistotou a tam, kde může být místo implantace dostatečně vydezifikováno
– u kostních defektů kolem zubů
– pro léčbu recesů s použitím koronárně umístěného laloku
– u postižení furkací u vícekořenových zubů

 

Ke stažení:

více

OSSIX Volumax

OSSIX Volumax je osifikující resorbovatelná kolagenová membrána, která využívá technologie GLYMATRIX. Narozdíl od OSSIX Plus je tato membrána mnohem tlustší a při navlhčení se její objem zvětší. S membránou se velmi dobře manipuluje a jednoduše přilne ke kosti. Jedná se o efektivní a bezpečnou proceduru, při které dochází k velmi rychlé osseointegraci. Na trhu ještě není žádný ekvivalent.

Balení:
10×12,5 mm
15×25 mm
25×30 mm
10×40 mm

Složení:
Kolagen se extrahuje z porcinních šlach, membrána vytvořena pomocí technologie GLYMATRIX, která využívá přírodního cross-linkingu

Resorpce, čas:
Resorbovatelná, udržuje bariérovou funkci 4-6 měsíců
Při otevřeném hojení je rezistentní vůči degradaci po dobu 3-5 týdnů

Indikace:
– k opravě dehiscencí okolo implantátu
– pro doplnění objedmu při laterální a vertikální kostní augmentaci
– při socket preservation po extraci zubu
– při jednofázové implantaci pro zajištění dostatečné kosti bukálně
– pro augmentaci měkkých tkání, tkání pod můstkem, zvýšení objemu měkké tkáně kolem implantátů (nahrazení pojivového štěpu)

 

Ke stažení:

více

OSSIX Bone

OSSIX Bone je osifikující matrix, která se skládá z 20 % z kolagenu a z 80 % hydroxyapatitu. Jedná se o porézní „houbovitou“ matrici. Časem se matrice OSSIX Bone vstřebává a
je nahrazována novou kostí v rámci přirozeného procesu hojení. Předklinické studie ukázaly, že 50 % a více setrvává na místě i po uplynutí šesti měsíců.

Balení:
5x5x5 mm
5x5x10 mm
5x10x10 mm

Složení:
80 % krystalický hydroxyapatit, 20 % porcinní kolagen

Resorpce, čas:
4-6 měsíců

Indikace:
– při socket preservation po extrakci
– u uzavřeného sinus liftu, který je proveden před nebo během implantace
– při laterální nebo vertikální kostní augemntaci, která je provedena před nebo během implantace
– k opravě kostních defektů při peri-implantitidě
– u parodontologických potíží okolo zubů

 

Ke stažení:

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: