Systém Dryshield představuje kombinaci výkonné autoklávovatelné savky, protiskusového bloku, chrániče jazyka a dutiny ústní v jednom elegantním systému. Systém Dryshield byl navržen stomatologem pro stomatology. Nabízí úplnou kontrolu pracovního pole, které je přehledné a suché.

Vyberte si z DryShield produktů:

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.