Zakrytí jednoduchého recesu koronárně posunutým lalokem při tlustém biotopu

Kazuistika. Geistlich Biomaterials.