Ortodoncie: Třída II – Estetická léčba pomocí keramických zámků Clarity™ ADVANCED, Neúspěšná léčba při použití aligners (Foliová léčba)

Class II – Aesthetic Treatment with Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets. Patient Experienced Failure in Treatment with Aligners