Více přednášejících

Dr. David Norré

Dr. David Norré (spoluzakladatel Dentius) vystudoval zubní lékařství na K.U. Leuven v roce 2001, po kterém absolvoval MaNaMa v záchovné stomatologii na téže univerzitě pod vedením prof. I. Naerta v letech 2001 až 2005. Jeho zájem o implantologii ho vedl k účasti na Ulg Liège, kde absolvoval 2 roky stáž dentální implantologie v letech 2006 až 2008 pod dohledem profesora Erica Rompena. Od roku 2007 působí jako pedagog na univerzitě v Lovani (Institut pro osseointegraci) a přednáší o dentální implantologii a designu abutmentů. Kromě práce implantologa a výuky vede Dr. Norré výzkum na oddělení parodontologie K.U. Leuven.

 

Dr. Thomas Hanser

  • Zástupce ředitele Mezinárodního centra implantologie, parodontologie a orální chirurgie na soukromé klinice Schloss Schellenstein, Olsberg, Německo (předseda: prof. Dr. F. Khoury)
  • Odborný asistent na katedře postgraduálního vzdělávání, Goethe-University Frankfurt, Německo (přednosta: PD Dr. Paul Weigl / předseda: Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. R. Sader)
  • Přednášející na Ústavu parodontologie, Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA (2012)
  • Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v orální implantologii, University of Frankfurt, Německo
  • Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v estetické stomatologii, University of Frankfurt, Německo
  • Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v parodontologii a implantologické terapii, Německá parodontologická společnost, Mezinárodní univerzita v Drážďanech, Německo
  • Lektor na postgraduálním akademickém programu Německá společnost pro zubní implantáty (DGI)
  • Přednášející na Mezinárodním kongresu orálních implantologů (ICOI) pro postgraduální akademický program

 

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr.
Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem, od roku 2011 byl jmenován docentem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologií se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 – jako jeden z prvních v České republice.
Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.
Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

 

Dr. Michele Perelli

Narozen 8. července 1976 v Turíně (Itálie).

Vystudoval zubní lékařství na univerzitě v Turíně v roce 2001.

1. postgraduální magisterská úroveň( „Onemocnění dásní nesouvisející s plakem“) na univerzitě v Turíně.

Absolvoval různé kurzy parodontologie, implantologie, orální chirurgie a protetiky v Itálii a na katedře parodontu na Penn University, Filadelfie U.S.A.

Oceněn na výzkumném zasedání na kongresu IJPRD v Bostonu (U.S.A.) v roce 2016.

Soukromá praxe v Turíně (Itálie), věnovaná především parodontologii a implantologii.

Přednášející na národních a mezinárodních kongresech, autor vědeckých článků o parodontologii a implantologii

Recenze vědeckých časopisů v periodontologii a implantologii.

 

Dr. Frank Schwarz

Frank Schwarz je univerzitním profesorem a ředitelem Polikliniky zubní chirurgie a implantologie v Karolinu Goethovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Vystudoval stomatologii na Sárské univerzitě. Po postgraduálním studiu na místní Poliklinice pro parodontologii a konzervaci zubů a na Klinice a poliklinice pro maxilofaciální chirurgii LMU v Mnichově působil jako univerzitní profesor pro orální medicínu a periimplantátové infekce na mnichovské Poliklinice pro stomatochirurgii, a poté se přesunul do Fakultní nemocnice v Düsseldorfu. Často se účastnil setkáních na mezinárodních univerzitách, jako je New York University a Hong Kong University.

Je členem správní rady Evropské akademie pro osseointegraci (EAO), členem výkonné rady Osteologické nadace a bývalým prezidentem Německé společnosti pro implantologii (DGI).

Je přidruženým redaktorem Journal of Clinical Periodontology a členem redakční rady Periodontology 2000, Clinical Oral Implants Research a Clinical Implant Dentistry a souvisejícího výzkumu. Kromě výzkumné ceny André Schrödera (2007) obdržel v roce 2012 Millerovu cenu – nejvyšší vědecké ocenění Německé společnosti pro dentální, orální a maxilofaciální medicínu (DGZMK) a v roce 2017 mezinárodně uznávanou cenu Jana Lindheho od Sahlgrenska Akademie na univerzitě v Göteborgu.