MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

Vystudoval obor Stomatologie na LF UP Olomouc, kde promoval v roce 2007. Od roku 2010 působí jako předseda Revizní komise OSK Prostějov. Mezi lety 2013 -2021 působil na Klinice zubního lékařství FN Olomouc, kde se podílel na praktické výuce a přednáškové činnosti. V roce 2013 byl spoluzakladatelem dentální kliniky Stomaprolife s.r.o., kde působí jako vedoucí lékař dosud. V roce 2022 dokončil studium MBA a v roce 2023 dokončil studium LL.M. I nadále se podílí na vzdělávání studentů a přednáškové činnosti.