MUDr. Piotr Chrzanowski

Vzdelanie
1996–2000 Liceum Ogólnoksztalcace im. Ks. Piotra Sciegiennego; Zameranie: Biológia a chémia
2000–2005 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Študijný odbor: Stomatológia
2005–2006 Podiplomová prax v Obwodzie Lecznictwa Kolejowego, Gliwice
2006 Absolvovanie lekárskej stomatologickej štátnej skúšky, Kraków

Doplnkové vzdelanie
2008 Absolvovanie skúšky zo základov odbornej slovenskej lekárskej terminológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2015 Absolvovanie kurzu „Train the Trainer“ pre certifikovaných školiteľov firmy Dentsply Maillefer v oblasti endodoncie

Pracovné skúsenosti
2006–2007 NZOZ Stomatologia Dziecieca i Ogólna, Zabrze Pozícia: Zubný lekár
2006–2007 Spóldzielnia Pracy Lekarzy Specjialistów, Bytom Pozícia: Zubný lekár
2007 NZOZ Prywatna Poradnia Stomatologiczna „VITA“, Zabrze Pozícia: Zubný lekár
2007–2009 Dental office s.r.o., Bratislava Pozícia: Zubný lekár
2009 STOMACARE s.r.o., Bratislava; Pozícia: Konateľ a odborný zástupca privátnej zubnej ambulancie