MUDr. Luboš Steklý, Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

MUDr. Luboš Steklý

Vzdělání

 • 1988–1993 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Získán titul MUDr
 • 1984–1988 Gymnázium Kolín
 • 1996 Atestace ze stomatologie I
 • 2000 Atestace ze stomatologie II

zaměstnání

 • 2011-dosud Stomatochirurgické centrum doc. MUDr. Josef Podstata Dr.Sc.spol. s r.o.
 • 2005–2011 Privátní praxe ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktické zubní lékařství, Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., Olomouc
 • 2003–2005 Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně
 • 1994–2002 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno
 • 1994–1993 Sdružené ambulantní zařízení, Kolín

Profesní rozvoj v implantologii

 • Vzdělávací program Astra Tech Dental. Chirurgické a protetické možnosti v implantologii. 16.–17. 9. 2010, Záhřeb, Chorvatsko
 • Vzdělávací program Astra Tech Dental, 28.–29. 4. 2008, Molndal, Švédsko
 • Kurz v argumentování pro pokročilé (Advanced Grafting Course), 11.–14. 6. 2002, Halmstad, Švédsko
 • Implantologický kurz (Combined Basic Training Course), Branemark System, 5.–6. 4. 2002, Praha, ČR
 • Implantologický kurz (chirurgie a protetika) – Branemark System®, 1996, Heidelberg, SRN. Implantologický kurz systému Duraplant, 1995, SRN. Implantologický kurz systému Impladent, 1995, ČR
 • Je autorem několika odborných článků a je předsedou České stomatochirurgické společnosti

 

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Vzdělání

 • 1956–1961 LF UP Olomouc
 • 1964 Atest I. Stupně ze stomatologie
 • 1972 Specializace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie u prof. Tomana v Praze
 • 1972 Obhajoba CSc na téma „K dezinfekci Persterilem ve stomatologické praxi“
 • 1978 Atest II. stupně
 • 1978 habilitacní práce na téma „Epidemiologie a diagnostika karcinomu orofaciální oblasti“
 • 1987 Atestace ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví
 • 1989 LF UK v Praze doktorská disertace na téma „K epidemiologii a terapii orofaciálních karcinomu“

Zaměstnání

 • 1961–1990 LF UP a FN Olomouc (asistent, odborný asistent, docent). Publikuje pres 100 článků v odborných časopisech, přednáší na konferencích a symposiích s klinickou tématikou doma i v zahraničí, věnuje se převážně orofaciální onkologii
 • 1985 námestek ředitele FN Olomouc
 • 1986–1988 ředitel FN Olomouc
 • 1988–1990 náměstek ministra zdravotnictví ČSR
 • 1991–1993 pracovník Úřadu vlády ČR, MŽP a MO
 • 1992–1994 Zdravotní ředitel pojištovny Metal-Aliance
 • 1993 Privátní praxe v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktické zubní lékařství s pracovišti v Praze 5 a v Olomouci. V privátní ambulantní praxi se věnuje převážně stomatochirurgii se zaměřením na implantologii a navazující protetické i parodontologické ošetření včetně výukových kurzů (Petrohrad, Riga, Bukurešt, Brašov, Kišiněv, Lvov, Poznaň). Další oblastí je ošetření zdravotně kompromitovaných nemocných v analgosedaci v rámci jednodenní chirurgie, dříve s nezbytnou hospitalizací. O dané problematice přednáší pravidelně od roku 1995, v posledních letech i se svými spolupracovníky a to zejména na zahranicních symposiích (Stockholm, Barcelona, Valencie, Edinburgh, Monte Carlo)
 • 1998–2009 vedoucí katedry stomatologie IPVZ Praha, člen vědecké rady LF UK v Praze