MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Životopis
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Na Homolce, Praha

Stomatochirurgické centrum Podstata – Hudler spol. s r.o., Praha

Absolvent všeobecné medicíny a stomatologie, který se od počátku své profesní kariéry zaměřuje na interdisciplinární problematiku ORL a stomatologie. Centrem jeho zájmu je operativa čelistní dutiny a maxily, sanační i rekonstrukční včetně implantologie. Je zastáncem funkční a miniinvazivní, v indikovaných případech však radikální a na etiologii orientovanou chirurgii. Podporuje kooperaci oboru při řešení pacientových obtíží.