MUDr. et MUDr. Filip Donev

Vzdělání:
Základní škola J. H. Pestaloci, 1985-1989
Základní škola Uhelný Trh 4, Praha 1, 1989-1994
Gymnázium Nad Alejí, 1994-1997
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Stomatologie, 1997-2004
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze , obor Všeobecné lékařství, 2004-2008

Tituly:
2004 – MUDr. – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Stomatologie
2008 – MUDr. – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze , obor Všeobecné lékařství
2009 – Školitel pro firmu FMD implantologie
2010 – Praktický zubní lékař
2010 – stomatochirurg
2011 – Oficiální školitel pro firmu Nobel Biocare implantologie

Praxe:
2001-2004 – Praxe v soukromé ordinaci MUDr. René Foltána
2004-2010 – sekundární lékař na 1. Lékařské fakultě, Všeobecná Fakultní nemocnice, oddělení maxillofaciální chirurgie
2005-2006 – zubní lékař v soukromé ordinaci European Dental center
2007-2008 – zubní lékař v soukromé ordinaci Dent Medico, hlavní implantolog
2007-současnost – zubní lékař
2007-2009 – zubní lékař v soukromé ordinaci Esthesia, implantolog
2008-2010 – zubní lékař v soukromém lékařském centru Canadian Medical Care
2008-současnost – zubní lékař a hlavní lékař v soukromé zubní ordinaci Prague City Dental