MUDr. et MDDr. Jiří Zelinka

• V r. 2007 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v oboru Všeobecné lékařství
• V r. 2010 v oboru Zubní lékařství na téže univerzitě.
• V letech 2007 – 2009 pracoval jako odborný pracovník na Ústavu patologické fyziologie LF MU, v období 2010 – 2011 v soukromé zubní ordinaci jako zubní lékař
• Od r. 2011 působí jako lékař na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve FN Brno a asistent na LF MU.
• V rámci svého postgraduálního studia se zabývá léčbou medikamentózně podmíněných osteonekróz čelistních kostí.