MDDr. Ondřej Kříž, MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

MDDr. Ondřej Kříž

Vzdělání
2005–2010 Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakulta, obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže
2005 Ryde College, Sydney, Austrálie
2008 University of Malta, Faculty of Dental Surgery, Malta
2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe
Výuka Preventivního zubního lékařství na VOŠZ Merhautova, Brno
od r. 2010 vlastní dentální klinika Supradent, Brno

Členství
Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

 

MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

Vystudoval obor Stomatologie na LF UP Olomouc, kde promoval v roce 2007. Od roku 2010 působí jako předseda Revizní komise OSK Prostějov. Mezi lety 2013 -2021 působil na Klinice zubního lékařství FN Olomouc, kde se podílel na praktické výuce a přednáškové činnosti. V roce 2013 byl spoluzakladatelem dentální kliniky Stomaprolife s.r.o., kde působí jako vedoucí lékař dosud. V roce 2022 dokončil studium MBA a v roce 2023 dokončil studium LL.M. I nadále se podílí na vzdělávání studentů a přednáškové činnosti.