Dr. David Norré

Dr. David Norré (spoluzakladatel Dentius) vystudoval zubní lékařství na K.U. Leuven v roce 2001, po kterém absolvoval MaNaMa v záchovné stomatologii na téže univerzitě pod vedením prof. I. Naerta v letech 2001 až 2005. Jeho zájem o implantologii ho vedl k účasti na Ulg Liège, kde absolvoval 2 roky stáž dentální implantologie v letech 2006 až 2008 pod dohledem profesora Erica Rompena. Od roku 2007 působí jako pedagog na univerzitě v Lovani (Institut pro osseointegraci) a přednáší o dentální implantologii a designu abutmentů. Kromě práce implantologa a výuky vede Dr. Norré výzkum na oddělení parodontologie K.U. Leuven.