Novinky

32 důvodů k úsměvu

3M produkty a jejich používání vám přináší 32 důvodů k úsměvu pro vás i vaše pacienty. Postupně vám budeme přinášet jednotlivé důvody s podrobnějšími informacemi, více informací ke každému důvodu najdete níže.

#32 menší počet kroků oproti tradičnímu lepení světlem tuhnoucím adhezivem

Použití systému APC™ včetně Transbond™ Plus Self Etching Primeru vám zabere o 5 kroků méně než lepení tradičními světlem tuhnoucími adhezivy. Není třeba samostatného leptání a nanášení primeru, ani sušení, ani míchání adheziva. Dokonce ani aplikace adheziva. Postup s menším počtem úkonů znamená rychlejší výsledek, větší efektivitu a méně příležitostí udělat chybu. Riziko kontaminace adheziva je také podstatně sníženo, protože se pracuje s menším počtem materiálů. Systém APC™ má jako jediný ortodontický systém na každém zámku již nanesenou vrstvu adheziva, proto nevyžaduje míchání a aplikaci adheziva. Zkombinujete-li tento systém s Transbond™ Self Etching Primerem, který funguje v suchém i vlhkém prostředí, významně zredukujete počet proměnných při lepení.

#31 jasné značení a identifikace zámků na blistru

#30 možností výběru torze a angulace umožňují variabilitu dle potřeb pacienta

#29

#28

#27 možnost ligování pouze jedné části zámku v případě potřeby

#26 u samoligujícího systému jednoduché vložení či vyjmutí oblouku ze zámku oproti tradičnímu systému zámků

#25 snadný debonding

Jednoduché odlepení zámku a snadné očištění skloviny od zbytků adheziva.

#24 silná vazba mezi sklovinou a zámky u APC verze zámků (zámky potažené adhezivem) totožná s tradičními adhezivy řady Transbond

#23 vysoce kvalitní, polykrystalická nanokeramika s vysokou pevností

#22 odolnost proti zabarvení a změně barvy

#21 kontrola rotace díky klipům

#20 estetické zámky navrženy tak, aby splynuly s přirozenou barvou zubů

#19 menší riziko náhodného posunu zámku po jeho umístění

#18 křidélka umožňující částečnou aktivaci

Samoligující zámky SmartClip™ SL3 umožňují jednoduše vložit či vyjmout oblouk ze zámku, přitom však drží drát předem programovanou silou, která brání náhodnému uvolnění oblouku ze slotu. Vedle svorek navíc na zámku najdete také 2 páry klasických křidélek, takže můžete využít i konvenční metody ligování zámků dle potřeby.

#17 silný na svou velikost

#16 inviduální balení v blistru redukuje riziko kontaminace

#15 nízký profil zámků s dostatečným prostorem pod křidélky

Například u kovových zámků Victory Series™ Low profile zůstává meziodistální rozměr nezměněn a to i přesto, že se jedná o zámek s nízkým profilem. To vám dává větší kontrolu nad rotací zubů po celou dobu léčby. Nízký profil zámku minimalizuje pravděpodobnost okluzálních interferencí. Prostor pod křidélky je tak veliký, že se do něj pohodlně vejdou v případě potřeby i dva ligaturové dráty. Nízký profil zajistí větší komfort a spokojenost pacienta. Zámky jsou k dispozici s vrstvou adheziva APC™ Flash-Free nebo bez něj.

#14 možnosti skladování pro snadnou kontrolu zásob

Přehledný a jednoduchý úložný systém všech APC produktů v blistru. Sady jsou logicky poskládané dle lepených pozic a zubního oblouku, jednotlivě balené kusy doporučujeme před lepením poskládat do APC pořadače.

#13 pacientsky přívětivý systém

#12 obsahuje přesnou vrstvu a tloušťku adheziva pro lepení zámků bez přebytků

Díky nízké viskozitě lepidla zámky velmi těsně doléhají na povrch zubu a eliminují se tak chyby v přesnosti plynoucí z nadbytku lepidla mezi bází zámku a povrchem zubu. Samonivelační vlastnosti lepidla vytváří neviditelný přechod mezi bází zámku a jeho těsným okolím. Tato velmi tenká vrstvička lepidla, pouhým okem neviditelná, rozprostřená do okolí zámku je hladká a snižuje se tak riziko vytváření zubního plaku. Navíc chrání sklovinu v okolí zámku. Při dosazení nevznikají přebytky adheziva, čímž se eliminuje riziko vzniku podsekřivých míst a posunu zámku během odstraňování nadbytku adheziva.

#11 snadné čištění skloviny od zbytků adheziva po odlepení zámku

#10 přehledný barevný identifikační systém zámků

#9 pasivní ligování pro maximální využití kluzné mechaniky

U pasivního samoligujícího systému SmartClip™ nízké až nulové tření umožňuje snadné klouzání zámku po oblouku a celkově zvyšuje účinnost pracovních oblouků, což je velký rozdíl oproti aktivně samoligujícím zámkům.

#8 o 60% nižší selhání vazby

Minimalizujte riziko debondingu zámků. Použití pokročilé technologie lepení APC™ Flash-Free adhezivem umožňuje okamžitě po usazení zámku následné vytvrzení. Systém APC™ má jako jediný ortodontický systém na každém zámku již nanesenou vrstvu adheziva, proto nevyžaduje míchání a aplikaci adheziva. Je tedy méně příležitostí kontaminace zámků. Zkombinujete-li tento systém s Transbond™ Self Etching Primerem, který funguje v suchém i vlhkém prostředí, významně zredukujete počet proměnných při lepení.

#7 zaoblení hran slotu pomáhá

#6 k dispozici jako 3M™ Digital Bonding

#5 kontrola rotace díky šířce dvířek zámků

U samoligujících zámků 3M šíře dvířek napomáhá kontrole rotace díky velkému mezio-distálnímu rozměru.

#4 o 40% méně času na křesle

Práce se zámky potaženými APC Flash-Free adhezivem zkracuje čas lepení minimálně o 40%.

#3 speciálně prohnutá báze zámku pro lepší přilnavost k zubu

3M zámky mají unikátní zakřivení báze s přizpůsobením přirozené variabilitě zakřivení povrchu zubu. Design zaručuje kontakt báze a povrchu zubu a tudíž přesnější adaptaci na zub. 

#2  ochrana zubní skloviny pod zámky

Zámky APC Flash-Free s předem přesně naneseným adhezivem na bázi zajišťují rovnoměrnou a spolehlivou vrstvu pro umístění zámku na povrch zubu, vše bez nutnosti odstranění přebytků. Díky tomu nevzniká drsný povrch kolem zámků, který vede k akumulaci plaku. Adhezivum navíc obsahuje sloučeniny, které v průběhu léčby zajišťují uvolňování fluoridů, tato funkce přispívá k rezistenci zubů vůči vzniku demineralizací.

#1  kratší doba lepení 

Bez odstraňování přebytků ušetříte spoustu času.
Menší počet kroků lepení.
Pouze pět kroků oproti jedenácti krokům v porovnání s tradičními postupy lepení při použití adheziva APC Flash-Free a samoleptacího primeru 3M™ Transbond™ Plus.
Kratší doba lepení.
O 40% kratší doba lepení* potřebná k umístění a vyčištění zámku oproti jiným systémům lepení, čímž se minimalizuje čas pacienta v křesle. Ušetřete čas díky adhezivu 3M™ APC™ Flash-Free.

3D a Interdisciplinární léčba 22.10.2021 v Praze/3D and Interdisciplinary Treatments 22.10.2021 in Prague

Srdečně vás zveme na přednášky v rámci 3M Health Care Academy: 3D diagnostika v ortodoncii, Proč teď digitálně bez přebytků? Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární ortodontické léčbě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“ Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-Ortodontický Koncept, tzv. SOC“

We cordially invite you for trainings of 3M Health Care Academy : 3D Diagnostics in Orthodontics, Why Digital Flash-Free now? Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary orthodontic treatment: ‘Resto First, Resto Early, Resto Post’. Disruptive orthodontics in borderline cases – the “Surgical Orthodontic Concept”

Dr. Raúl Ferrando Cascales a Dr. Itamar Friedländer. Pozvánku najdete/You can find invitation card here ZDE. Registrace/Registration: www.jps.cz, objednavky@jps.cz

3M E-xcellere Aesthetics & Efficiency Series webináře

Zveme vás na zářijové a říjnové webináře firmy 3M, kompletní informace najdete na  www.excellere3m.com.

17. září/sobota se můžete zúčastnit webináře určeného lékařům, asistentkám a laboratořím na téma "Faster or better, one by one or all at once" "Digital Flash-Free Bonding"

27. září/úterý od 19 hod firma 3M pořádá webinář na téma Achieve successful, sustainable practice growth in orthodontics, přednáší David Moreno.

11. října/úterý začíná od 19 hod webinář na téma "May the ´Forcus´ be with you Effective Class II correction"

Všechny webináře si můžete poslechnout v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině.

3M Excellere 2020

Zveme vás na online ortodontickou konferenci 3M Excellere v termínu 23.-25. listopadu 2020. Těší se na vás 12 přednášejících z celého světa. #3M #excellere. REGISTRUJTE SE NYNÍ www.excellere3m.com

3M Experience Demo Cube

Marek Matula

Používáte při své práci produkty 3M? Pokud ne, tak nyní máte jedinečnou šanci si je vyzkoušet a to zcela zdarma, po vyplnění kontaktního formuláře. Více ZDE