Implantologické webináře zdarma

Studujte s námi online!

K již proběhlým webinářům postupně doplňujeme odkazy na jejich záznam.

Webinar_Dr.Barwacz

Immediate Implant Provisionalization: Digital Approaches to Optimize Outcomes

Termín: čtvrtek 28. 5. 2020 od 18 hodin
Speaker: Dr. Chris Barwacz

• Understand the critical role that implant provisionalization plays in optimizing peri-implant mucosal outcomes following surgery
• Workflow options to connect immediate implant provisionalization to guided surgery

REGISTRACE


STARŠÍ WEBINÁŘEWebinar_Dr.Block

A Conometric Concept for Implant Restorations: Retention Redefined

Termín: čtvrtek 21. 5. 2020 od 21 hodin
Speaker: Dr. Bary Goldenberg

• Clinical and patient benefits of friction retained, single-tooth restorations
• Step-by-step instructions for the treatment team

JIŽ PROBĚHLO


webinar_Dr. Norton

EVolution of the Astra Tech Implant System: 30 years of Progressive Scientific Development

Termín: středa 20. 5. 2020 od 12:30 hodin
Speaker: Dr. Michael Norton

• Learn how long-term development has led to a versatile system with a crown down approach for clinically relevant results
• The importance of implant design, highlighting short, narrow and sloped implants

JIŽ PROBĚHLO


Patient-specific Abutments and Advances in Digital Workflow

Termín: úterý 12. 5. 2020 od 18 hodin
Speaker: Dr. Dan Butterman

• When to use patient-specific abutments vs. TiBase
• Simplified restorative solutions for increased esthetics
• Advanced digital implant restorative workflows

JIŽ PROBĚHLO


Stress, Life Balance, and Second Chances

Termín: pátek 8. 5. 2020 od 20 hodin
Speaker: Dr. John Muse

• Dr. Muse’s story of surviving a massive heart attack in 2014 – factors that caused it, lessons learned and changes made
• Actionable takeaways to help make life changes, reduce stress and find balance

JIŽ PROBĚHLO


How to Jumpstart Your Practice After a Crisis

Termín: úterý 5. 5. 2020 od 20 hodin
Speaker: Dr. Jay Platt

• Marketing strategies that increase the number of implant patients treated.
• Develop letters and forms to easily communicate with referrals
• Strategies to ‘hit the ground running’ after the pandemic

JIŽ PROBĚHLO


Managing Implant Complications During the Pandemic

Termín: pátek 1. 5. 2020 od 20 hodin
Speaker: Dr. Sam El-Ebrashi

• Shrnutí aktuální pandemie – epidemiologie onemocnění a důsledky pro praxe zubních lékařů
• Přenos nákazy, testování, vhodné použití respirátorů
• Co je pro pacienty v této době urgentní a naopak co jim může být nepříjemné

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAMtest


Regenerative Roundtable: Case discussions with the Experts

Termín: pátek 24. 4. 2020 od 20 hodin
Speaker: Dr. Tara Aghaloo, Dr. Lyndon Cooper, Dr. Rodrigo Neiva a Dr. David Wong

• Interaktivní webinář
• Význam výběru materiálu štěpu pro stabilní výsledky
• Jak může materiál štěpu ovlivnit úspěšnost implantace
• Současné chirurgické techniky
• Kdy je nezbytné zvážit odběr měkké/tvrdé tkáně pro optimální estetiku zubního implantátu

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAMtest


The Immediate Molar Revisited.
Termín: středa 22. 4. 2020 od 20 hodin
Speaker: Dr. Bach Le

• Přednáška shrne veškeré aspekty okamžité implantace po extrakci molárů
• Atraumatické extrakční metody
• Faktory ovlivňující úspěch okamžité implantace
• Úprava poextrakčního defektu minimalizující ztrátu tvrdých a měkkých tkání

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAMtest


Nejnovější poznatky o periimplantitidě.
Termín: čtvrtek 16. 4. 2020 od 18 hodin
Speaker: Dr. Jan Derks

• Současné chápání etiologie, prevalence a rizikových faktorů pro periimplantitis
• Data z nedávných studií o léčbě periimplantitis
• Léčebné strategie

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAMtest

      

Digitální workflow: kde jsme teď a co nás čeká.
Termín: úterý 7. 4. 2020 od 18 hodin

Jste připraveni na budoucnost digitálního workflow? Digitální budoucnost nám přiblíží Dr. Martin Wanendeya.

JIŽ PROBĚHLO

      

Inovace při řešení sólo korunek, pracovní postupy.
Termín: středa 1. 4. 2020 od 18 hodin

Nové technologie umožňují pracovní postupy, které šetří čas vám i pacientovi. Naučte se s Dr. Danielem Buttermanem, jak přenést tato vylepšení do vaší praxe.

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAM test

      

Komplikace v implantologii.
Termín: středa 19. 3. 2020 od 17 hodin
Speaker: Dr. Mark Ludlow

JIŽ PROBĚHLOZÁZNAMtest