Audit legislativy a nastavení procesů v ordinaci

Naším cílem je navrátit vám čas pro léčení pacientů a ulehčit vám výkon vašeho povolání.

Chcete poskytovat kvalitní péči, avšak ubíjí vás nutná administrace pro zajištění souladu dokumentace zdravotnického zařízení s platnou legislativou a jejími požadavky? Chcete se více věnovat vašim pacientům, ale nechcete své pracovní vytížení věnovat administrativě jako je zajištění technické kontroly přístrojů, tvorbě směrnic zdravotnického zařízení, zajišťování povinných školení, kontroly archivace potřebných dokumentů a dalších nemedicínských činností?

V tom případě jsou naše nabízené služby přímo pro vás. Pomůžeme vám snížit administrativní zátěž a postaráme se o vaši dokumentaci zdravotnického zařízení.

V případě zájmu o službu neváhejte kontaktovat vašeho obchodního zástupce. Více informací naleznete zde.