Ostatní dentál GC

GC MI Paste Plus a ToothMousse

Remineralizační lokální dentální krém bez obsahu cukru s obsahem biologicky dostupného kalcia a fosfátu

Biologicky dostupné kalcium a fostát s obsahem fluoridu nebo bez obsahu fluoridu.

Vlastnosti:

Recaldent™ je derivován z mléčnéhoprotein – kaseinu. Řadulet je známo, žemléko a jehomléčnéderivátyposkytujíochranuzubům. Výzkumem se zjistilo, žetutoochranuzajisťuječástkaseinu, která se nazývá Kasein Fosfopeptid (CPP), kterýdodávákalciové a fosfátovéiontyveforměamorfníhokalciumfosfátu (ACP). GC Tooth Mousse, prvníprodukt pro profesionálnípoužití s obsahemtohotokomplexu CPP-ACP (Recaldent™), je ideálnísystém, kterýdodávábiologickydostupnékalciové a fosfátovéionty. MI Paste Plus navícobsahujejedinečnou, patentovanouformufluoride. MI Paste Plus uvolňujevšechnytřidruhyiontů, kteréjsoupotřeba k vytvořenífluorapatitu, kterýchránípředpůsobenímkyselinběhemremineralizace a fluoridace.

CPP-ACP byl vyvinut na Stomatologické fakultě Univerzity v Melbourne, Victoria (Austrálie). RECALDENTTMje chráněnou obchodní známkou. RECALDENTTM (CPP-ACP) je odvozen z mléčného kaseinu. Nepoužívejte u pacientů s alergií na mléčné proteiny a/nebo hydroxybenzoáty.

Indikace:

Přirozená ochrana proti vzniku zubního kazu s ToothMousse u pacientů:

S nízkým až středním rizikem vzniku zubního kazu

S potřebou ochrany před bílými skvrnami

K odstranění přecitlivělosti před a po bělení zubů

Po zákrocích jako odstranění zubního kamene nebo jeho čištění

Pro děti do 6-ti let

Způsob, jak zlepšit remineralizaci posílit fluoridaci s MI Paste Plus u pacientů, kteří:

Potřebují zvláštní péči kvůli střední až vysoké náchylnosti ke vzniku zubního kazu

V lékařském ošetření

S kyselým prostředím v ústní dutině

Trpí erozí a gastrickým refluxem

Potřebují podporu kvůli nedostačující kontrole plaku

Výhody:

Když jsouMI Paste Plus a ToothMousse aplikovány na zubní povrch, CPP-ACP molekula se váže na biofilm, plak, bakterie, hydroxyapatita okolní měkké tkáně.

Dodává RECALDENTTM kasein fosfopeptid – amorfní kalcium fosfát

Zamezuje demineralizaci skloviny a má remineralizační účinky.

Snižuje přecitlivělost ucpáním otevřených dentinových tubulů

Zabraňuje vzniku prvotního zubního kazu díky antikariogenním vlastnostem

Příjemná příchuť stimuluje průtok sliny a zlepšuje efektivitu vstřebávání CPP-ACP

Veškeré výhody MI Paste Plus s 900ppm unikátní patentované formy fluoridu

Zmírňuje změny pH v plaku

Snižuje adhezi a růst S. Mutans a Sobrinus

Remineralizuječasné léze na sklovině a zvyšuje odolnost skloviny

Optimalizuje přenos a vstřebávání fluoridu sklovinou

Informace pro objednání:

MI Paste Plus a ToothMoussese dodává v 5 příjemných příchtích: meloun, jahoda, tuttifrutti, máta a vanilka v tubách s obsahem 35 ml.

více

GC MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak s obsahem kalcia, fosfátu a patentovanou technologií RECALDENT™ (CPP-ACP)

Podpora, obnova a ochrana jedním tahem štětce.

Vlastnosti:

Díky patentované technologii Recaldent™ spolu s kombinací fluoridu, kalcia a fosfátu ve formě silného ochranného laku, dává MI Varnish pacientům náskok v ochraně před zubním kazem. Neutrální pH 6,6 zvyšuje odolnost skloviny před účinky kyseliny a brání demineralizaci. V kyselém prostředí se kalcium a fluorid vyplavují z ochranné povrchové vrstvy a výsledkem je, že zub není více vystavován přímým účinkům kyseliny.

CPP-ACP byl vyvinut na Stomatologické fakultě Univerzity v Melbourne, Victoria / Austrálie. RECALDENT™ je obchodní známka používaná v licenci. RECALDENT ™ (CPP-ACP) je derivován z mléčného kaseinu a nesmí být používán u pacientů s alergií na mléčný protein a/nebo hydroxybenzoáty.

Indikace:

MIVarnish zamezuje vzniku hypersensitivity v různých klinických situacích

Cervikální oblast

MIH

Po profesionálnímmechanickémčištěnízubů

Opotřebeníokluze

Výhody:

MI Varnish poskytujevysokoudávku fluoride spolu s přidanýmposilujícímúčinkemvápníkových a fosfátovýchiontůprostřednictvímpatentovanétechnologieRecaldent™.

Počátečnívysokéuvolňování fluoride

Minimalizujecitlivost a posilujesklovinu

NeutrálnípH 6,6 zvyšujeodolnostsklovinyvůčiúčinkůmkyseliny a bránídemineralizaci

Prostupuje do dentinových tubule a utěsňuje je

Přilne k aplikačnímuštětečku a lehcezateče do těžkopřístupnýchmíst

Nevytváříshluky a ani se nesrážípřikontaktu se slinou

Neutrálníodstín s přirozenoutranslucencí

Informace pro objednání:

MIVarnish se dodává v balení po 10, 35 nebo 100 unitdose s příchutí jahoda a máta.

více

GC Tri Plaque ID Gel

Unikátní gel se třemibarevnýmiodstíny k odhaleníplaku, kterýidentifikujenový, zralý a kyselinotvorný biofilm

Věřítetomu, co vidíte

Vlastnosti: 

GC Tri Plaque ID Gel pouzenerozlišuje v několikajednoduchýchkrocíchmezistarým a novýmplakem, tentounikátní gel umí take upozornit, kdepřesnějsoubakterieneaktivnějšítím, žeupozornínakyselostpH.Tato dodatečná informace bude skvělým pomocníkem, jak motivovat své pacienty ke zlepšení ústní hygieny ve vaší každodenní praxi.

Použití:

Podle barvy gelu určete plak.

růžová nebo červená: čerstvý plak

modrá nebo fialová: zralý plak (nejméně 48 hodin starý)

světle modrá: zralý a vysoce kyselinotvorný plak

Výhody:

GC TriPlaque ID Gel motivuje vaše pacienty ke zlepšení ústní hygieny.

Motivační/vzdělávací nástroj, který slouží k poučení pacienta o vzniku lézí a zachování zdravého prostředí v ústech

Unikátní gel, který napomáhá určit nejen stáří, ale také kyselinotvornost plaku.

Během pár minut lze určit riziko vzniku zubního kazu.

Informace pro objednání:

GC TriPlaque ID Gel se dodává v tubě 40 g a vystačí pro cca 130 aplikací

více

GC Reline 2 Soft a ExtraSoft

Měkký podkládací materiál na bázi silikonu

Dokonale padnoucí náhrady pro aktivní život

Popis

RELINE II Soft je A-silikonový materiál, poskytující komfort a dlouhodobou elasticitu u indikací jako jsou ostré nebo kostěné alveolární hřebeny a podsekřiviny. Používá se k úpravě zubních náhrad po extrakcích nebo implantologických zákrocích.

RELINE II ExtraSoft je A-silikonový materiál poskytující komfort a elasticitu u takových indikací jako je citlivá sliznice či tlakové body. Taktéž podporuje proces hojení po extrakcích nebo implantologických zákrocích.

Indikace

Podkládání zubních náhrad v případě tenké citlivé sliznice a resorbovaných alveolárních hřebenů

Podkládání zubních náhrad v případě ostrých kostěných výběžků

Podkládání zubních náhrad v případě kostěných podsekřivin (s obtížemi při zavádění a/nebo vyndavání zubní náhrady)

Podkládání zubních náhrad nesených implantáty

Výhody

Ideální viskozita, pod tlakem teče a přizpůsobuje se anatomickým detailům

Dlouhodobý komfort a příjemná úleva: povrch materálu zůstává dlouhodobě elastický, hladký a čistý

RELINE II Primer for Resin poskytuje dlouhodobou adhezi k podkládané náhradě

RELINE II Remover for Resin umožňuje snadné odstranění a výměnu podkladové vrstvy

RELINE II Finishing Material lze použít k následnému utěsnění okrajů

Pohodlné dávkování z kartuše

Více o Reline II Soft

Pružný materiál: působí jako polštář mezi zubní náhradou a ústní sliznicí, čímž tlumí žvýkací tlaky a řeší anatomické problémy

V náhradě může zůstat několik týdnů či měsíců

Více o Reline II Extra Soft

Díky své extrémně měkké konzistenci pomáhá léčit poraněnou ústní sliznici

Normalizuje podrážděnou tkáň před  výrobou, podložením nebo rebazí vlastní zubní náhrady

V náhradě může zůstat několik dnů či týdnů

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: