Adheziva GC

GC G-Premio BOND

Jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum

Již žádné kompromisy

Vlastnosti:

G-Premio BOND je jednosložkové univerzální adhezivum, které je kompatibilní se všemi technikami leptání. Je možné ho použít pro přímé leptání, ale také pro opravy a řešení hypersenzitivity. Kromě toho GC nabízí jednoduché použití a všestrannost bez toho, aby byla ovlivněna kvalita vazby. G-Premio BOND nabízí všechny výhody spojené s univerzálností při zachování nejvyšší kvality ve všech situacích díky unikátní kombinaci tří funkčních monomerů (4-MET, MDP, MDTP).

Indikace:

Vazba světlem tuhnoucích kompozitů a kompomerů ke struktuře zubu

Vazba duálně tuhnoucích dostavbových kompozitů ke struktuře zubu, dokud jsou materiály polymerovány

Vazba duálně tuhnoucího adhezivního fixačního cementu G-CEM LinkForce ke struktuře zubu

Intraorální opravy náhrad kompozitních náhrad, náhrad na bázi kovu a zirkonu/aluminy

Intraorální opravy keramických náhrad v kombinaci se silanizačním prostředkem (např. CeramicPrimer II)

Ošetření hypersenzitivity

Sealingpreparací (kavita nebo abutment) pro nepřímé dostavby

Výhody:

Rozhodněte se pro…

Žádné selhání vazby: pevná a dlouhodobá vazba na strukturu zubu a nepřímou dostavbu díky 3 funkčním monomerům

Žádné diskolorace: extrémně tenká vazebná vrstva (3µm) a pevná vazebná vrstva s velkým množstvím plniva

Žádná pooperační citlivost: dentinové tubuly buď zůstanou uzavřené, nebo jsou zapečtěny adhezivem, zabraňují citlivosti bez ohledu, zda je použito leptání či nikoliv

Žádné chyby při zpracování: snadná procedura a malá technická náročnost

Žádný stres během práce: jedna lahvička pro mnoho aplikací, vynikající zpracování s optimální smáčivostí a dlouhý pracovní čas

Žádné časové ztráty: krátká procedura a minimální spotřeba materiálu – až 300 dávek z lahvičky

Informace pro objednání:

G-PremioBONDse dodává v lahvičce s obsahem 5ml  (s nebo bez příslušenství) a v balení po 50 ks unit dose (0.1 ml)

více

GC G-BOND

Jednosložkové samoleptací světlem tuhnoucí adhezivum

Adhezivum 7. generace s prokázaným dlouhodobým působením

Vlastnosti:

G-BONDje samoleptací, snadno použitelné světlem tuhnoucí adhezivum. Využívá principů chemické i mikromechanické vazby a vytváří unikátní a stabilní nanofilní rozhraní s dentinem – interaktivní zónu (NIZ). Současně nabízí spolehlivou adhezi ke sklovině. Řada klinických studií (včetně studie s 9-ti letým sledováním) prokázala velmi dobré dlouhodobé výsledky.

Indikace:

G-BONDse používá pro:

Vazbu světlem tuhnoucím kompozitů a kompomerů

Vazba duálně tuhnoucích fixačních a dostavbových kompozitů ke struktuře zubu, dokud jsou materiály polymerovány

Výhody:

G-BOND vám zaručí dlouhodobě úspěšné klinické výsledky.

Jemné naleptání představuje velmi nízké riziko pooperační citlivosti

Dva funkční monomery vytvářejí chemickou vazbu na dentin a sklovinu

Jednosložkový systém se zjednodušenou manipulací šetří čas – 30-ti sekundový pracovní postup

Snadné použití díky vysoké toleranci vůči vlhkému prostředí

Bez obsahu HEMA pro dlouhotrvající vazbu

Informace pro objednání:

G- BONDse dodává v lahvičce s objemem 5 ml a v balení po 50 ks unit dose (0.1 ml)

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: