Adheziva

3M™ Single Bond Universal

Univerzální jednosložkové adhezivum.

Vlastnosti a výhody

3M™ Single Bond Universal obsahuje 3M™ Vitrebond™ kopolymer zajišťující spolehlivou vazbu na suchý i vlhký dentin.

Silan dovoluje vazbu adheziva na sklokeramické povrchy bez použití keramického primeru.

MDP monomer optimalizuje vlastnosti bondu pro použití Self-etch technikou a zlepšuje chemickou vazbu na zirkon, aluminiovou keramiku a kovy bez nutnosti použití primeru. Ovlivňuje rovněž skladovatelnost, proto není potřeba uchovávat adhezivum v chladu.

Jednokroká, jednovrstevná aplikace v krátkém aplikačním čase (35 sekund).

Flip-top lahvička pro jednoduché použití jednou rukou s unikátním aplikátorem pro kontrolovanou aplikaci.

Bez potřeby uchování v lednici; expirace až po dvou letech při uchování v pokojové teplotě.

Indikace

Univerzální adhezivum vhodné pro všechny adhezivní techniky (total-etch, self-etch a selective-etch).

Ideální pro přímé i nepřímé práce.

Poskytuje skvělou adhezi na všechny povrchy včetně skloviny, dentinu, sklokeramiky, zirkonu, ušlechtilých i neušlechtilých kovů a kompozitů.

více

3M™ Adper™ Single Bond 2

Jednosložkové adhezivum  typu „total etch“. Vynikající pro světlem tuhnoucí přímé a nepřímé výplně.

Vlastnosti a výhody

Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která napomáhá úspěšnějším stomatologickým výkonům.

Benefitem pro pacienta je spolehlivé a trvalé řešení.

Vynikající vazba k dentinu i sklovině.

Nevyžaduje protřesení před použitím; nanoplnivo je stabilní a neusazuje se.

Praktický tvar lahvičky ulehčuje její otevření a dávkování.

Indikace

Použití u přímých i nepřímých náhrad.

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: