ADHEZIVA a LAMPA

Ortodontisté již brzy dovrší 35 let zkušeností s úspěšným a spolehlivým lepením ortodontických aparátů v ordinacích po celém světě. Střední hodnota neúspěšnosti lepení se u ortodontistů ve Spojených státech amerických pohybuje kolem 5 %.
Dosažení nízkého procenta selhání bondingu by mělo být významnou prioritou, protože dolepování spadlých zámků je neefektivní, časově náročné a drahé. Důsledkem toho je neustálé hledání silnější vazby, lepších adheziv, jednodušších postupů a materiálů schopných tolerovat přítomnost slin. Většina selhání však pramení z nekonzistentní techniky lepení a není zapříčiněna malou vazebnou silou adheziva nebo kvalitou použitých zámků. Novější systémy pryskyřic a alternativní metody adheze ke sklovině mohou vyvolávat falešný dojem, že již není třeba dodržovat adhezivní postupy tak pečlivě jako dříve. Jednoduchost lepení může být až zavádějící. Správnou techniku může nepochybně ošidit nejen nezkušený lékař, ale i zkušený ortodontista, který neprovádí dané postupy pečlivě.
Úspěšné lepení vyžaduje pochopení a dodržování zavedených technologických postupů ortodoncie a konzervační stomatologie. Solventum vám přináší inovativní adhezivní systémy pro všechny situace při lepení zámků a kroužků. Všechna naše adheziva nabízejí nekompromisní kvalitu a spolehlivý výkon.

Inovace přináší revoluci v ortodontickém světě lepení zámků – APC™ Flash-Free adhezivum. Použití pokročilé technologie lepení, APC™ Flash-Free adhezivum umožňuje okamžitě po usazení zámku následné vytvrzení bez odstraňování přebytků. Pro lékaře, zaměstnance a pacienty tak APC™ Flash-Free přináší další pohodlí a úsporu času a je velkým přínosem.

Transbond™ Plus Self Etching Primer (SEP)

 • samoleptací primer v lízátkovém provedení – vše v jednom kroku – leptání, bondování a lepení v jednom – komplexní řešení
 • toleruje vlhko
 • výborná vazebná síla
 • přesně odměřené dávky
 • kombinace leptání a bondování v jednom kroku – zvýšení efektivity práce v podobě rychlejšího nasazení aparátu a snížení nákladů – snadná aplikace, šetří čas, komfort pro lékaře i pacienta
 • odstraňuje mnoho nákladných proměnných a možných chyb běžně spojených s procesem bondování
 • sejmutí zámků lepených s použitím samoleptacího bondu je snadnější a odstranění lepidla zabere méně času než u klasického leptání kyselinou
 • přináší rychlé výsledky
 • obsahuje fluoridy
 • optimální aktivace pomocí Easy Rolleru
 • doporučuje se 1 lízátko Transbond™ SEP na jednu čelist
 • 100 nebo 20 ks v balení
 • lze dokoupit aplikační štětečky v balení 100 ks

Ke stažení:

více

Transbond™ MIP (Moisture Insensitive Primer)

 • primer v lahvičce pro lepší vazbu zámku k zubu
 • toleruje vlhko aniž by byla ohrožena pevnost vazby
 • kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími lepidly Solventum
 • v balení jako kit nebo 6 ml lahvička primeru

Ke stažení:

více

Transbond™ XT Primer

 • primer pro rychlé vytvrzení keramiky i kovu
 • prodloužený pracovní čas umožňuje přesné umístění zámku
 • okamžitá pevnost spojení umožňuje bezprostřední zatížení zámku po vytvrzení
 • vyžaduje pouze tenký, stejnoměrný film na každém zubu
 • smáčecí činidlo
 • 6 ml primeru

Ke stažení:

více

Transbond™ XT

 • spolehlivé světlem tuhnoucí adhezivum pro rychlejší lepení kovových a keramických zámků
 • vynikající vazebná síla
 • světlem tuhnoucí technologie poskytuje delší pracovní čas pro precizní umístění zámku
 • příznivá viskozita Transbondu™ XT – nedochází k vytékání adheziva a klouzání zámků, tj. šetří čas a redukuje plýtvání lepidlem
 • rychlá polymerace umožňuje okamžité nasazení oblouku, tj. zkracuje dobu návštěvy
 • dostupné v tubách a kapslích

Ke stažení:

více

Transbond™ PLUS Color Change

 • adhezivum k lepení zámků s barevným indikátorem pro snadné odstraňování přebytků lepidla (zabarvení při polymeraci mizí)
 • tolerance vlhkosti pro větší jistotu lepení (ideálně v kombinaci s MIP primerem)
 • uvolňuje fluoridy
 • vynikající vazebná síla pro použití s kovovými a keramickými zámky
 • světlem tuhnoucí adhezivum pro rychlejší lepení
 • dostupné v tubách nebo kapslích

Ke stažení:

více

Transbond™ LR

 • světlem tuhnoucí adhezivum určené speciálně pro lepení lingválních retainerů
 • snadno se aplikuje, má optimální viskozitu s měkčí konzistencí než Transbond™ XT
 • umožňuje snadno modelovat a leštit materiál kolem retainer drátu, maximální pohodlí pacienta, minimální ztráty materiálu
 • prodloužený pracovní čas pro přesné umístění retaineru
 • dostupné v kapslích

Ke stažení:

více

APC™ Flash-Free

zámky potažené vrstvou adheziva – jednoduchý a efektivní systém lepení

 • neefektivnější adhezivní systém v ortodoncii
 • menší počet kroků potřebných k nalepení zámku a zkrácení času bondování – šetří čas i peníze
 • jednoduché a snadné očištění skloviny po odstranění zámků
 • čas lepení každého zámku je o 40 % kratší – pacient tráví kratší dobu na křesle, vy jste efektivnější – vysoká efektivita lepení
 • menší riziko náhodného posunu zámků po umístění na zub

 

nyní dostupný v pěti variantách pro kompletní lepení 7×7:

 • Clarity ADVANCED keramické zámky
 • Victory Series kovové zámky
 • Victory Series bukální kanyly
 • SmartClip SL3 samoligovací kovové zámky
 • Clarity SL samoligovací keramické zámky

 

Ke stažení:

více

APC™ II

 • vybrané keramické a kovové zámky potažené vrstvou adheziva
 • žádné míchání, nanášení ani možnost kontaminace baze zámku
 • redukuje počet kroků, méně neznámých, vyšší produktivita
 • dostatečně měkký pro přesné umístění, ale dostatečně pevný, tj. zabrání posunu zámku a dalším nežádoucím pohybům
 • snadná aplikace
 • prodloužená doba zpracování

Ke stažení:

více

Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive

 • světlem tuhnoucí pasta pro lepení ortodontických kroužků
 • jednoduchá pasta pro snadné dávkování, není nutné další míchání směsi
 • kratší očistění přebytků, spolehlivější lepení, větší efektivita a méně času u křesla
 • adhezivum se aplikuje přímo na kroužek
 • modrá barva pro počáteční fázi a konečné čištění – snadné odstranění přebytků materiálu
 • obsahuje fluoridy
 • dostupné v tubách s aplikačními kanylami

Ke stažení:

více

Multi-Cure Glass Ionomer Orthodontic Band Cement

 • světlem i chemicky tuhnoucí skloionomerní cement k lepení ortodontických kroužků
 • spolehlivá retence kroužků za vlhkých podmínek
 • silná fixace ihned po nasazení při použití světla
 • modrá barva pro počáteční fázi a konečné čištění – snadné odstranění přebytků materiálu
 • příjemná třešňová příchuť
 • uvolňuje fluoridy
 • balení prášek a tekutina

Ke stažení:

více

Ortholux™ lampa

 • akumulátorová LED polymerizační lampa pro ortodoncii
 • vyrobeno z jednoho kusu nerezové oceli
 • ergonomický design ve tvaru písmene ‚V‘, bezdrátová – snadná manipulace
 • 3vteřinové polymerace keramických zámků – redukce času na křesle
 • zabudovaný měřič výkonu
 • nabíjecí Li-Ion baterie
 • výkon 1600 mW/cm²
 • vlnová délka 430 až 480 nm

Ke stažení:

více

Unite™ Bonding Adhesive

 • no-mix jednosložkové chemicky tuhnoucí adhezivum pro přímé lepení zámků
 • vyniká silnou vazbou, snadnou manipulací
 • umožňuje dostatečný pracovní čas
 • tixotropní adhezivum
 • může být užito pro bondování polykarbonátových zámků
 • v jednoduchých tubách

Ke stažení:

více

Sondhi™ Rapid-Set Indirect Bonding Adhesive

 • set nepřímého lepení zámků dle Dr. Anoopa Sondhi
 • méně stráveného času na pacienta a méně stresu
 • poskytuje větší kontrolu nad umístěním zámků od druhého moláru po druhý molár
 • lehce naplněná pryskyřice doplňuje APC™ systém lepení, vytvrzení za 2 min oproti 4 minutám jiných nepřímých lepidel, během prvních 5 minut dosáhne 2/3 své pevnosti
 • získejte vyšší míru přesnosti a síly
 • poskytněte pacientům rychlejší, pohodlnější a spolehlivější lepení
 • umožňuje nákladově efektivnější využití času lékaře

Ke stažení:

více

Transbond™ IDB Pre-Mix Chemical Cure Adhesive

 • chemicky tuhnoucí adhezivum na nepřímé lepení
 • může být použit pro lepení lingválních a labiálních aparátů, např. systému Incognito™
 • dobrá pevnost vazby pro spolehlivé nepřímé lepení
 • umožňuje okamžité vložení drátu po odstranění nosiče
 • dostatečně dlouhý pracovní čas pro rychlé tuhnutí

Ke stažení:

více

Transbond™ Supreme LV (Low Viscosity)

 • světlem tuhnoucí adhezivum s nízkou viskozitou
 • určeno pro přímé a nepřímé lepení zámků, retainerů, knoflíků a nákusných destiček
 • před vytvrzením nestéká
 • vynikající pevnost/síla, odolnost proti abrazi
 • založeno na patentované technologii nanoplniv 3M
 • kompatibilní se všemi Solventum primery
 • aplikační kovová kanyla zvyšuje přesnost aplikace a zamezuje plýtvání

 

Ke stažení:

více

Etching Gel

 • leptací gel ve stříkačkách
 • 35% kyselina fosforečná
 • žluté aplikační kanyly s rovnou koncovkou, modré aplikační kanyly se zahnutým koncem

Ke stažení:

více

Ortho Laboratory Adhesive for Indirect Bonding

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: