Ortodoncie: Vliv tepelného stárnutí na pevnost vazby ortodontického adhezivního systému bez přebytků

Shear bond strength of a flash-free orthodontic adhesive system after thermal aging procedure