Ortodoncie: Úroveň pohodlí hodnocená pacienty při vkládání a vyjímání oblouku plně vyplňujícím slot v samoligovacích zámcích SmartClip™ SL3 po úplné nivelizaci

Ortodontická léčba je vždy spojena s určitou mírou pacientova nepohodlí. Je to způsobeno tím, že je pohyb zubu komplexní jev. Nejrozšířeněji přijímaná teorie pohybu zubu je teorie tlaku a tahu, kdy počáteční tlak aplikovaný na zub změní průtok krve..