Ortodoncie: Termomechanické vlastnosti nikltitanových uzavřených tažných pružin a jejich význam v klinické praxi

Thermomechanical properties of nickel-titanium closed-coil springs and their implications for clinical practice