Ortodoncie: Srovnání pevnosti vazby a doby bondování u nového bondovacího systému flash-free

Comparison of shear bond strength and bonding time of a novel flash-free bonding system