Ortodoncie: Debonding a odstraňování zbytkového adheziva; in vitro srovnání kvality vazby, odstraňování zbytkového adheziva a přínosnosti flash-free produktu v ortodoncii

Debonding and adhesive remnant cleanup: an in vitro comparison of bond quality, adhesive remnant cleanup, and orthodontic acceptance of a flash-free product