Jak řešit složité případy pomocí 3M™ Smart-Clip samoligujících zámků – aby vše bylo jednodušší.

V současné době se zvyšuje poptávka ze strany pacientů po co nejkratší době léčby ortodontickými zámky. V dnešní době to díky vyspělým technologiím můžeme zajistit, a to i v obtížných případech. Filozofie samoligujících aparátů nám přináší nástroje k provádění i těch nejobtížnějších terapií a celou léčbu zjednodušuje, jak tomu bylo i ve zde prezentovaném klinickém případě.