Implantologie: Časné a okamžité zatížení implantátů s povrchem upraveným fluoridy

Výsledky 5 leté prospektivní studie.