Ortodoncie: Lingvální korekce komplexní malokluze III. třídy: Estetická léčba, bez obětování kvalitních výsledků

Lingual correction of a complex Class III malocclusion: Esthetic treatment without sacrificing quality results.