prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS, Dr.med.dent Marco Zeltner, Dr. med. dent Samuel Huber

  prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr.
Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem, od roku 2011 byl jmenován docentem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologií se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 – jako jeden z prvních v České republice.
Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.
Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Pracovní zkušenosti:

1994-1996
Sekundární lékař, II. Stomatologická kl.,1. LF UK v Praze
1996-2000
Odborný asistent na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, II. Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
02/2000-07/2000
Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
08/2000-03/2001
Locum Registrar, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
09/2000-02/2001
Honorary Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, North Hamshire Hospitals, Basingstoke, United Kingdom
03/2001-09/2005
Odborný asistent a zástupce vedoucího lékaře na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
10/2005-08/2013
Odborný asistent a vedoucí lékař Odd. maxilofaciální chirurgie A, Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
02/2006-Doposud
Odborný pracovník subkatedry Maxilofaciální chirurgie IPVZ.
9/2013-8/2014
Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN
9/2014-Doposud
Přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN

 

  Dr. med. dent Marco Zeltner

Marco Zeltner zahájil svá studia na lékařské fakultě na univerzitě v Curychu v roce 2000. V roce 2010 zde získal titul Dr. med. dent. a do roku 2015 pokračoval na univerzitě v postgraduálním studiu rekonstrukční stomatologie. V závěru studia byl oceněn cenou za výzkum od Swiss Society of Reconstructive Dentistry (SSRD).

Během postgraduálního studia působil jako odborný asistent pro rekonstrukční stomatologii a po jeho dokončení zůstal na univerzitě na katedře fixní a snímatelné protetiky jako osobní asistent pana profesora Hämmerleho a následně jako odborný asistent při výuce.

Aktuálně Dr. Zeltner působí jako protetik v soukromé praxi Grimm Zahnärzte v Horgenu. Jeho hlavním zaměřením je fixní a snímatelná protetika, estetická stomatologie a implantologie se zaměřením na augmentaci měkkých i tvrdých tkání.

Dr. Zeltner je členem několika společností, příkladem lze uvést International Team for Implantology (ITI) nebo Swiss Society of Reconstructive Dentistry (SSRD). V dubnu 2019 přednášel na Osteology Symposium v Barceloně .

 

 Dr. med. dent Samuel Huber

Samuel Huber vystudoval zubní lékařství na univerzitě v Bernu. Během studia začal pracovat pod vedením Dr. Mattioly, kde se poprvé hlouběji zabýval rekonstrukční stomatologií, a ve stejné době také pracoval v soukromé praxi Dr. Huber & Dr. Scherrer. V roce 2014 získal titul Dr.med.dent. Za výzkum a osobnostní kvality prokázané během studia bylo Dr. Huberovi uděleno čestné uznání švýcarskou společností zubních lékařů SSO.

Od roku 2015 až do loňského roku 2018 působil na Univerzitě Curych v oblasti fixní a snímatelné protetiky a dentálních materiálů pod vedením profesora Christopha H. F. Hämmerleho, který je předsedou rady Osteology Foundation.

V roce 2018 si Dr. Huber otevřel vlastní soukromou praxi Huber Zahnärzte ve městě Sins. Zároveň stále zůstává na Univerzitě Curych jako odborný konzultant pro fixní a snímatelnou protetiku. Ve stejném roce také absolvoval návazné studium v orální implantologii.

Dr. Huber je členem mnoha společností, příkladem může být Swiss Society of Reconstructive Dentistry (SSRD) nebo European Association of Osseointegration (EAO).