Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

2002-2005 sekundární lékař na oddělení všeobecné chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
2005-dosud hlavní pracovní poměr při úvazku 1,0 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace na dentální implantologii a estetickou rehabilitaci pomocí obličejových epitéz kotvených na implantátech.
Od roku 2013 vedoucí lékař Implantologického centra Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Členství v odborných společnostech:
Česká stomatologická komora
Česká stomatochirurgická společnost
Společnost maxillofaciální chirurgie
European Association for Cranio-Maxilofacial Surgery
European Association for Osseointegration
Stáž 8/2000 Taipei Medical College Hospital, Taiwan
Absolvent mnoha kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí.
Pravidelné studijní pobyty na Division of Prosthodontics, Restorative Dentistry, Periodontology and Implantology UNI Graz pod vedením prof. Martina Lorenzoniho, Otto Zuhra a Marca Hürzelera.
Pravidelné studijní pobyty na Degidi Dental Clinic Educational v Bologni u prof. Marca Degidiho, týkající se především okamžitého zavádění implantátů do extrakčních ran a zhotovování titanových konstrukcí můstků na implantátech svařovací metodou přímo v ústech pacienta.
Ocenění:
Cena Alberta Schweitzera za lékařství za rok 2012
Výroční cena České anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012
Již několik let působí jako lektor řady tuzemských i slovenských školících programů.
Publikuje v odborných časopisech, vede praktické kurzy pro implantology, přednáší na seminářích a kongresech v České republice i v zahraničí (Ankylos Kongres 2017).