Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA.

Pracovní zkušenosti:

  • 2002-2005 sekundární lékař na oddělení všeobecné chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
  • 2005-dosud hlavní pracovní poměr při úvazku 1,0 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace na dentální implantologii a estetickou rehabilitaci pomocí obličejových epitéz kotvených na implantátech.
  • Od roku 2013 vedoucí lékař Implantologického centra Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Členství v odborných společnostech:

  • Česká stomatologická komora
  • Česká stomatochirurgická společnost
  • Společnost maxillofaciální chirurgie
  • European Association for Cranio-Maxilofacial Surgery
  • European Association for Osseointegration

Absolvent mnoha kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí.
Pravidelné studijní pobyty na Division of Prosthodontics, Restorative Dentistry, Periodontology and Implantology UNI Graz pod vedením prof. Martina Lorenzoniho, Otto Zuhra a Marca Hürzelera.
Pravidelné studijní pobyty na Degidi Dental Clinic Educational v Bologni u prof. Marca Degidiho, týkající se především okamžitého zavádění implantátů do extrakčních ran a zhotovování titanových konstrukcí můstků na implantátech svařovací metodou přímo v ústech pacienta.

Ocenění:
Cena Alberta Schweitzera za lékařství za rok 2012
Výroční cena České anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012

Již několik let působí jako lektor řady tuzemských i slovenských školících programů.
Publikuje v odborných časopisech, vede praktické kurzy pro implantology, přednáší na seminářích a kongresech v České republice i v zahraničí (Ankylos Kongres 2017).