PhDr. Martina Venglářová

Vzdělání
– 2006 Ukončení supervizního výcviku (Český institut pro integrativní supervizi)
– Kvalifikační studium v oborech Pedagogika, Psychologie, Péče o nemocné (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, IPU)
– Výcvik v dynamické psychoterapii, v současnosti probíhající vzdělávání v oblasti psychoanalytické psychoterapie a párové terapie

Pracovní zkušenosti
1996–2000 Vyšší zdravotnická škola, výuka a vedení oboru Diplomovaná sestra pro psychiatrii
2000–2004 Psychiatrická léčebna Bohnice (Krizové centrum, Linka důvěry, Sexuologie)
2004–2006 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, odborný asistent
2003–2008 Bílý kruh bezpečí, poradce, lektor
2005–2008 Soukromé sexuologické centrum GONA
od r. 2005 Soukromá praxe

Dlouholeté zkušenosti z oblasti psychiatrie, sociální práce a psychoterapie využívá jak při práci s klienty, kteří mají různé příznaky duševní nepohody vyvolané dlouhodobou zátěží stresem či traumatem, tak při lektorské činnosti.

Individuální, týmové a skupinové supervize.

Supervize ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách.

Práce s psychology a psychoterapeuty v terapeuticky zaměřených praxích.

Vede semináře zaměřené na předání praktických informací a zkušeností z praxe k dané problematice, interaktivní kurzy a besedy s odborníky, studenty i laickou veřejností.

Autorka několika publikací.

Členka odborných organizací, např. České asociace pro psychoterapii a Českého institutu pro supervizi, členka etické komise aj.