MUDr. Zdeněk Hrubý

Vzdělání
1999 Ukončení studia na LF UK v Hradci Králové – obor stomatologie
2002 Atestace stomatologie I. stupně
2005 Atestace stomatologie II. stupně
2012 Specializovaná způsobilost v oboru Klinická stomatologie

Osvědčení
Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař
Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař stomatochirurg

Pracovní zkušenosti
IKEM – pracoviště odborné stomatologické ambulantní péče pro rizikové pacienty (stomatolog se specializovanou způsobilostí)
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (asistent)

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.