MUDr. Zdeněk Hrubý

Vzdělání
1999 Ukončení studia na LF UK v Hradci Králové – obor stomatologie
2002 Atestace stomatologie I. stupně
2005 Atestace stomatologie II. stupně
2012 Specializovaná způsobilost v oboru Klinická stomatologie

Osvědčení
Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař
Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař stomatochirurg

Pracovní zkušenosti
IKEM – pracoviště odborné stomatologické ambulantní péče pro rizikové pacienty (stomatolog se specializovanou způsobilostí)
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (asistent)