MUDr. Zbyněk Mach

Vzdělání
1989–1990 studium na VŠCHT v Praze
1990–1995 studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie
1993–1995 pomocná vědecká síla ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze
1998–1999 odborná stáž na University of Menchester, Velká Británie

Pracovní zkušenosti
1995–2000 zaměstnán ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze – odborné publikace, aktivní účast na zahraničních stomatologických kongresech, řešitel grantu MZ ČR
od r. 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4

MUDr. Zbyněk Mach působí jako odborný konzultant a přednášející. Je lektorem ČSK a členem redakční rady časopisu StomaTeam, kde publikoval odborné články.