MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

Curriculum Vitae
1969 – 1975 Studium na Lékařské fakultě Hygienické, Universita Karlova v Praze
1975 – 1979 Postgraduální studium, kandidát lékařských věd, obor mikrobiologie
od roku 1979 Vědecká pracovnice Institutu hygieny a epidemiologie v Praze
(později Státní zdravotní ústav)
od r. 1980 dosud Vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci
1984 Atestace I. stupně Lékařská mikrobiologie
Od roku 1993 dosud Externí učitel ve Vyšší odborné zdravotní škole MEDEA v Praze
1998 pedagogické minimum
Od roku 2001 zástupce vedoucí Laboratoří CEM, akreditovaných laboratoří ČIA
pod č. 1206.4, dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a technická vedoucí laboratoře
NRL/DS
Od roku 2003 pověřena vykonáváním činnosti ve funkci koordinátora a auditora
autorizačních setů E 1 – 6 v laboratorních oblastech v rámci
autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Členství v odborných společnostech a organizacích:
Od roku 1975 ČLS JEP, Praha
Od roku 2002 Sdružení DDD, člen redakční rady
Od roku 2003 Česká společnost pro sterilizaci (STERIL.CZ)
Od roku 2010 Společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu (SNEH) při ČLS JEP, Praha, členka revizní komise

Pracovní zkušenosti:

Od roku 1980 až dosud pracuje v SZÚ ve funkci vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci (NRL/DS) a je zástupce vedoucího odborné skupiny DDD CEM. Laboratoř je akreditovaná ČIA pod č. 1206.4 dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Podílela se na řadě výzkumných a vývojových pracích ústavu, grantů, legislativy v oboru dezinfekce a sterilizace, pregraduálním a postgraduálních vzdělávání pracovníků, přednáší na tuzemských a zahraničních odborných kongresech a konferencích, provádí expertizní, konzultační a publikační činnost. Je autorkou a spoluautorkou 6 knih a více než stovky tuzemských a zahraničních odborných publikací, zpráv z výzkumných úkolů a grantů, je členkou redakčních rad odborných časopisů a odborných společností.