MUDr. Tatiana Klamárová

2001 – ukončené doktorské štúdium v odbore stomatológia na UPJŠ LF v Košiciach
2004 – špecializácia 1. stupňa v odbore stomatológia na SZU v Bratislave
2001- súčasnosť – súkromná zubná ambulancia v Prešove
2009 -2011 – externý vyučujúci na Katedre DH FZO PU v Prešove
2011 – súčasnosť – vysokoškolský asistent na Katedre DH FZO PU v Prešove