MUDr. Tatiana Klamárová, Ph.D.

Vzdelanie

2001 ukoncenie vysokoškolského štúdia v odbore stomatológia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

2004 špecializácia 1.stupna v odbore stomatológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

2020 ukoncenie doktorandského štúdia v odbore zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

 

Pracovné skúsenosti

2001 pôsobenie v privátnej zubnej ambulancii v Prešove ako zubný lekár

2009 pôsobenie na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove ako externý vyucujúci v odbore Dentálna hygiena

2011 pôsobenie na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove ako odborný asistent na Katedre dentálnej hygieny