MUDr. Petr Jirák

Vzdělání a praxe:
Pregraduální vzdělání na 3. Lékařské fakultě UK

Promoce na LF UK roku  1999

Atestace ORL 1.stupně 2003

Uznání specializované způsobilosti ORL2007

Zkouška pro udělení primářské licence pro obor ORL2013

 

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů:
Od roku 2007 s pravidelnou obnovou dosud.

 

Praxe v oboru:
2001 – MedicalHealthcom s.r.o. foniatrie a ORL, Doc. F. Šram
2001 až dosud – Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce
2010 až dosud – Esthé – Klinika estetické medicíny, a.s., MUDr. H. Raková, MBA
2013 až dosud – vedení Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce
2014 až dosud – Přimář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce

 

Pedagogická činnost:
Výuka mediků – přednášky Onkologie v ORL, pro mediky 3. LF UK v rámci předmětu Onkologie v letech 2006 až 2011 – nepravidelně.

 

Specializace v ORL oboru
Diagnostika a léčba chrápání a SAS

Endoskopické operace FESS

Diagnostika a léčba chorob slinných žláz

Problematika čelistního kloubu

 

Specializace na Klinice Esthe
Laserové zákroky, výplně, mesoterapie, diagnostika a léčba chrápání a SAS