MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

Pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci od roku 2006, kdy ukončil studium Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru stomatologie. V roce 2016 potvrdil své zkušenosti a znalosti ziskem atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie. Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice onemocnění čelistního kloubu. Postupně svůj zájem soustředil ještě na endoskopické metody operativy čelistních dutin, onkochirurgii a rekonstrukční výkony oblasti hlavy a krku. Je velmi erudovaným a moderním implantologem s širokým zájmem o augmentační techniky a postupy. V roce 2017 zúročil svoji vědeckovýzkumnou činnost a obhájil dizertační práci na téma endoskopického ošetření oblasti čelistních dutin. Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek a posterů doma i v zahraničí.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České stomatologické komory, České lékařské komory, Spolku lékařů českách a členem AO group for Craniomaxillofacial surgery.