MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Vzdělání:
1994 – absolvoval Univerzitu Karlovu v Hradci Králové
1996 – atestace I.st. v oboru stomatologie
2012 – ukončeno postgraduální studium s titulem Ph.D. v oboru Biomedicínská informatika s prací „Systém na podporu rozhodování v dentální implantologii – kvalita života pacientů s implantáty“
Pracovní zkušenost:
1994 -1996 – předatestační příprava v Ústřední vojenské nemocnici v Praze s praxí na oddělení Obličejové a čelistní chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
1996 -1999 – vedoucí lékař stomatologického oddělení Vojenského letiště Praha – Kbely
od r. 1999 – soukromá implantologická a parodontologická praxe v Praze

Učitelská a školitelská činnost:
od r. 2006 – odborný asistent na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, pregraduální výuka implantologie a implantologické protetiky
od r. 2006 – vedoucí implantologického oddělení na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Autor množství přednášek na vědeckých sympoziích v České republice (Pražské dentální dny, implantologické semináře), i v zahraničí (kongres EAPD Mnichov, hlavní řečník Dentsply Implantologického Symposia 2015 v Praze a 39. ročníku konference Evropské protetické asociace)

(Spolu)autor článků v odborných českých a zahraničních časopisech s impact faktorem

Lektor certifikovaných kurzů „Základy dentální implantologie“ a praktických kurzů v oboru dentální implantologie

Vedoucí lékař soukromého školícího pracoviště v dentální implantologii v Praze

Ocenění: Nejlepší poster Dentsply implantologického Symposia 2015 v Praze

Ostatní: spoluřešitel grantu IGA MZ ČR „3- D rekonstrukce tvrdých a měkkých zubních tkání u hendikepovaných pacientů – stabilita léčby“ a grantu AstraTech D-2009-56 „How do patients perceive the benefit of Astra implant“

Člen Implantologického klubu ČR a European Association for Osseointegration