MUDr. Miroslav Šafařík

Vzdělání:

2007 Promoce na 1. LFUK

Dosavadní praxe, zkušenosti:

2007–2013 Po studiu plný úvazek na Stomatologické klinice VFN, stomatochirurgická ambulance i lůžkové oddělení, konzervační i parodontologické oddělení

2011 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – stomatochirurg

2013 Ordinace Šafaříkovi, rozšiřující se stomatochirurgická ordinace (4 stomatochirurgové) + praktické zubní lékařství (7 lékařů)