MUDr. Miroslav Šafařík, MDDr. Štěpán Vondrášek

MUDr. Miroslav Šafařík

Vzdělání:

2007 Promoce na 1. LFUK

Pracovní zkušenosti:

2007–2013 Po studiu plný úvazek na Stomatologické klinice VFN, stomatochirurgická ambulance i lůžkové oddělení, konzervační i parodontologické oddělení

2011 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – stomatochirurg

2013 Ordinace Šafaříkovi, rozšiřující se stomatochirurgická ordinace (4 stomatochirurgové) + praktické zubní lékařství (7 lékařů)

 

MDDr. Štěpán Vondrášek

Vzdělání:

2007–2012 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

2018 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

2021 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – stomatochirurg

Pracovní zkušenosti:

2012–2016 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN – oddělení Maxilofaciální chirurgie,

2016–2022 Soukromá ordinace Natur-dent

2016–dosud Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN oddělení Implantologie

2022–dosud Zubní ordinace Dr. Voštěp