MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Vzdělání
2004 Promoce 1. LF UK v Praze
2013 Doktorandské studium, Biomedicína
2014 Atestace z Klinické stomatologie

Pracovní zkušenosti
Soukromé zdravotnické zařízení Prague City Dental
Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Výzkumný ústav stomatologický, VFN v Praze
LSPP Městská poliklinika Praha
Různá soukromá zdravotnická zařízení

Výuka
Dentální hygienistky VOŠZ (Alšovo nábřeží)
Člen aprobační komise MZ ČR
Postgraduální kurzy pro Stomatologickou komoru
Výuka studentů 1. LF UK v Praze.

Publikační činnost na téma: Nesnášenlivost na zubní materiály a nežádoucí reakce
Bělení zubů