MUDr. Michal Alexejenko

Je renomovaný odborník na endodonciu. Jeho doménou je ošetrenie koreňových kanálikov pod mikroskopom.
Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 2007. Aktívne prednáša na tému endodoncie doma aj v zahraničí.
Súčasne sa venuje CAD/CAM technológiám v stomatológii a protetickému ošetrovaniu.
Štúdium a vzdelanie:
• Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2000
• Špecializácia v odbore stomatológia 2003
• Prednášková činnosť v SR a zahraničí
• Organizovanie praktických školení a kurzov pre stomatológov
• Školiaca činnosť pre spoločnosti Sirona, GC Europe, Maillefer
Študijné pobyty:
• Kurz estetickej stomatológie Dr. Didier Dietchi, Zurich, Švajčiarsko 2008
• Kurz endodoncie prof. Machtou, Zurich, Švajčiarsko 2008
• Kurz estetickej stomatológie Dr.Galip Gurell, Istanbul, Turecko 2008
• Nové trendy v estetickej rekonštrukčnej stomatológii, Schaan, Lichtenštajnsko, 2011
• Kompozitné materiály, Leuven, Belgicko, 2011
• Dentsply Maillefer školiteľ, Train the Trainer course, Švajčiarsko 2011
• Prosthetic on Implants, Kittelfeld, Dr. Hess 2011
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2013
• Bonded Restorations, Dr. Pascal Magne, PhD., Brno, 2013
• Esthetic Implant Dentistry – from Expectations to Reality, Prof. Dr. Urs C. Belser, Praha, 2013
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2014
• Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovaných zubu, teoretická a praktická časť, dr. Francesca Vailati,
Brno 2014
Predošlá prax:
• Súkromná stomatologická ambulancia v Bratislave – zamestnanecký pomer 2001 – 2006
• Privátna stomatologická prax v Bratislave so zameraním na endodonciu, estetickú stomatológiu a protetiku
2007-2009
• Stomatologické centrum DENTLY, 2009 – súčasnosť