MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Vzdělání
2002–2007 studium oboru Stomatologie na LF UK v Hradci Králové
2010–2014 doktorské studium oboru Stomatologie na LF UK v Hradci Králové
2013 specializační atestace v oboru Klinická stomatologie

Zaměstnání
Od roku 2007 lékař/asistent Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
Od roku 2012 vedoucí Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie
Od roku 2016 tajemník katedry Stomatologie LF UK v Hradci Králové

Členství v odborných společnostech
European Society of Endodontology, Česká endodontická společnost, European Society of Dental Ergonomics,
Česká ergonomická společnost

Léčebně preventivní činnost
Ošetřování pacientů se závažnými celkovými chorobami a mentálně hendikepovaných pacientů.

Poradenská a konzultační činnost pro praktické zubní lékaře v oblasti endodoncie a záchovného ZL.

Publikační a přednášková činnost
Autor publikací v časopisech s impact factorem a v recenzovaných odborných časopisech.

Pravidelná aktivní účast na tuzemských a zahraničních odborných akcích ve formě přednášek.

Pedagogická činnost
Přednášky, praktická cvičení a semináře studentů všech ročníků studijních oborů Zubní lékařství a Dentisty na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci. Člen zkušební komise Státní závěrečné zkoušky ze Zubního lékařství.