MUDr. Martin Čelko

Vzdělání

9/1993–6/1998 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Pracovní zkušenosti

9/1998–7/2002 Asistent a zubní lékař na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, protetické oddělení a Centrum dentální implantologie

8/2002–10/2005 Zubní lékař v soukromé ordinaci MUDr. Hanušové v Hradci Králové

11/2005 Otevření vlastní zubní ordinace ve Foersterově ulici v Hradci Králové

2007 Pořízení systému SIMPLANT umožňujícího implantovat s pomocí počítačové navigace

2008 Zřízení vlastního RTG a CT centra

2010 Rozšíření a přestěhování praxe do nových prostor v Šimkově ulici

2011 Pořízení systému CEREC pro výrobu celokeramických korunek a můstků na

počkání

3/2012 Certifikát mezinárodního CEREC trenéra opravňující ke školení lékařů