MUDr. Ladislav Čechura

Od roku 1994 působí na pracovišti specializovaném na zubní chirurgii a implantologii v Plzni.

Nyní se kromě uvedených specializací věnuje již řadu let mikroskopické endodoncii. Pravidelně přednáší na řadě odborných akcí a pořádá ve své praxi teoretická školení a praktické stáže ve výše jmenovaných odbornostech.

Je členem odborné společnosti ProMikro a Implantologického klubu ČR.

Pracoviště je v současné době zapojeno do praktické výuky studentů stomatologie a je vedeno jako stážovací pracoviště pro dentoalveolární chirurgii.