MUDr. Ladislav Bernát

MUDr. Ladislav Bernát je vedoucím lékařem Ortodoncie Smile Art, kterou založil v roce 2011.

V roce 2005 absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Stomatologie. Následně nastoupil na Stomatochirurgické oddělení Nemocnice v Č. Budějovicích.
Ortodoncii se věnuje od roku 2006, kdy zahájil postgraduální studium na LF UK v Plzni. V roce 2009 úspěšně složil atestační zkoušku z ortodoncie a v roce 2015 získal titul Ph.D.

V současné sobě působí rovněž jako odborný asistent na Ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky FN v Plzni a na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde se věnuje vědecké činnosti a podílí se na pregraduální i postgraduální výuce ortodoncie. Vyučuje také budoucí dentální hygienistky na VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích.

Pravidelně se účastní domácích a zahraničních vzdělávacích akcí, na kterých přednáší kolegům zubařům a ortodontistům. Publikoval též několik odborných článků v tuzemských i zahraničních časopisech.