MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Odborné vzdělání
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
Atestace I. a II. stupně z anesteziologie-resuscitace
Atestace z urgentní medicíny
Postgraduální doktorské studium na III. LF UK v Praze

Pracovní zkušenosti
Anesteziologická činnost u soukromých zdravotnických subjektů
Lektor ve vzdělávacích firmách POMAMED s.r.o. a POMASTAR s.r.o.
Soudní znalec v oboru urgentní medicína

Ostatní
Specializace anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína
Odborný lektor se zaměřením na poskytování neodkladné péče, zvláště přednemocniční